Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Ledningsrenovering på Valthornsvägen

Kommunen renoverar vattenledningarna på Valthornsvägen. Arbetet kommer att pågå under hela våren. Information om vattenavstängningar ges via informationsblad på entrédörrarna.

Korta fakta

Ledningarna på Valthornsvägen är i dåligt skick och behöver förnyas. Därför utför kommunen nu ledningsrenoveringar. Arbetet omfattar byte av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

Arbetet innebär en viss begränsning i framkomligheten på Valthornsvägen, både för biltrafik och gående.

Ett antal kortare vattenavstängningar kommer att ske. Vattnet stängs inte av i hela området samtidigt, utan i några hus i taget. Berörda hus får då information om vattenavstängningen genom informationsblad på entrédörrarna.

Plats:
Valthornsvägen i Nynäshamn.

Status: Den första etappen pågår just nu. Den avser ledningarna till och från bostadsrättsföreningen Borgen. Arbetet startade med att två stora gropar grävdes vid två brunnspar. Därefter trycktes en ny spillvattenledning och en ny dagvattenledning in i de befintliga ledningarna. Metoden att trycka innebär att vi slipper gräva upp hela arbetsområdet. Det gör att det blir mindre störningar för boende och förbipasserande. Det är också mer tidseffektivt.

Vid Estö IP har vi stängslat in ett område för förvaring av material till projektet. Här utförs förberedande arbeten med ledningarna.

Utförare: kommunens VA- och stadsmiljöavdelningar.

Tid: Arbetet påbörjades i mitten av februari och kommer att pågå hela våren.

Planerade vattenavstängningar på Valthornsvägen

Onsdag den 18 april klockan 9.30- cirka 16.00 kommer vattnet att stängas av på hela Valthornsvägen.

Sidan granskad 2018-04-17
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp