Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Natur- och vattenvård

Nynäshamns kommun arbetar med natur- och vattenvård på flera sätt. Här finns information om pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

  • Fjärilsstigen/Fjärilarnas marker i Stora Vika. Ett samarbetsprojekt mellan kommun, naturskolan och Nynäshamns Naturskyddsförening. Läs mer om projektet under rubriken Fjärilarnas marker.
  • Bildande av naturreservat i Stora Vika. Arbete pågår att göra ett kommunalt naturreservat av kalkbrottet och dess närmaste omgivningar. Läs mer under Naturreservat.
  • Södertörnsekologerna: Kommunen är med i nätverket Södertörnsekologerna med tio andra Södertörnskommuner. Gruppen har utfört ett flertal inventeringar och informationsprojekt genom åren. 2017 och 2018 inventerades fladdermöss vid sjön Tärnan, kring Fituna, Östra Syran, Stora Vika samt vid Kalvö och Alhagen. Läs mer om Södertörnsekologernas inventeringar under rubriken Länkar.  
  • Yt- och grundvattenplan (tidigare vattenplan): Kommunen arbetar med att ta fram en Yt- och grundvattenplan. Planen visar hur kommunen kan få bättre vattenkvalitet i sjöar, kustvatten och vattendrag. Länk till Yt- och grundvattenplanen.
  • Dyåprojektet: Nynäshamns kommun har tillsammans med lantbrukare genomfört ett projekt med odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten. Läs mer under Vattenvård.
  • Reglering av vattenståndet i Muskan: Nynäshamns kommun använder inte längre Muskan som vattentäkt. I projektet ska man därför ersätta dammkonstruktionen med ett mer naturligt hinder som tillåter fiskar och djur att ta sig in i Muskan från Muskån. »Här kan du läsa mer om projektet.

Avslutade projekt

  • Naturinventeringen. En översiktlig naturinventering gjordes i kommunen mellan 1988-1990. Läs mer under rubriken Naturinventeringen.  
  • Inventering av skyddsvärda träd: Länsstyrelsen har inventerat stora, gamla och på annat sätt skyddsvärda träd. Inventeringen avslutades 2014.
  • Inventering av växter och djur i sjöar 2014. Under hösten 2014 genomfördes en inventering av bottenfauna (bottenlevande djur) och makrofyter (vattenväxter) i nio av Nynäshamns sjöar.
  • Östra Styrans våtmark. Våtmarken restaurerades 2012-2015. Syftet var att främja fågelliv och rekreation i området. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Östra Styrans våtmarker och  Nynäshamns kommun.   
Sidan granskad 2018-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp