Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Alhagens våtmark i Nynäshamn

Här vid Alhagen, norr om Nynäshamns tätort, påbörjades 1997 anläggandet av en våtmark som successivt togs i drift under våren 1998.

Flygfotografi över Alhagen

Alhagens våtmark

Våtmarken komplement till reningsverk

När våtmark Alhagen anlades saknade Nynäshamns avloppsreningsverk det biologiska steg som normalt används för att åstadkomma kvävereduktion. Därför valde kommunen att komplettera reningsverkets mekaniska och kemiska rening med en våtmark. Där omvandlar naturliga processer det gödande kvävet i avloppsvattnet till harmlöst luftkväve. Sedan hösten 2002 finns nu också det biologiska reningssteget i anslutning till avloppsreningsverket och en mottagningsstation för brunnslam.

Laxutsättning i Alhagen

Laxutsättning i Alhagen

Rekreationsområde med rikt växt- och djurliv

Många av de naturliga våtmarksbiotoperna i landet har i hög grad försvunnit genom den ökade uppodlingen av våtmarker under det senaste århundradet. Här i Alhagen har kommunen försökt återskapa denna spännande miljö med en mångfald av naturtyper.

Alhagens våtmark är inte bara en reningsanläggning. Anläggningen har anpassats till den omgivande miljön och blivit ett naturskönt rekreationsområde för kommunens invånare. Det finns sammanlagt sex kilometer gångväg genom området där besökaren kan ta del av det rika växt- och djurliv som finns i anslutning till våtmarken.

Vassträsk i våtmark Alhagen

Vassträsk i Alhagen.

Ett utflyktsmål

I Alhagen möts våtmarkens vattenspeglar och friska vegetation av dramatiskt branta bergssidor och rika skogsmiljöer. Redan innan våtmarken anlades fanns här en mångfald av biotoper, livsmiljöer, som hyste en rad mindre vanliga djur och växter. En grundläggande ambition i våtmarksprojektet har varit att anpassa anläggningen till den omgivande miljön och att skapa en variation i landskapsrum och en mångfald av naturtyper. Hur väl vi lyckats är upp till Dig som besökare att avgöra.

Sex kilometer gångvägar

För att du som besökare på nära håll skall kunna studera det rika växt- och djurlivet finns det totalt sex kilometer gångvägar genom anläggningen. Från Pagodvägen får du en fin utsikt över den nedre våtmarken. Vill du komma närmare vattnet kan du välja att ta dig längs med de vallar som skiljer våtmarkens dammar åt.

Alhagen

Alhagen.

Våtmarkens rika miljöer lockar mängder med änder, vadare och småfåglar. Under våren rastar stora vadarflockar i det grunda område som kallas Starrträsk. Här söker också simänder som gräsand, kricka och skedand föda. Har du tur kan du få se en brun kärrhök segla över området.

I de lite djupare delarna av Stordammen och Skålpussen trivs dykänder, framförallt knipan med sin karaktäristiska vita kindfläck. På öarna kan du få se drillsnäppor, som lyfter med ett gällt drillande och flyger sicksackandes fram och tillbaka över dammarna. I de blöta alkärren i Vassträsk häckar stjärtmes. Här finns också den ovanliga mindre hackspetten. Liksom många andra fåglar gynnas den av stående död ved, där den söker efter skalbaggslarver och andra insekter. För att hjälpa hackspetten har vi låtit de stora lövträd som överdämts av våtmarken stå kvar.

Sidan granskad 2019-03-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp