Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Skolskjuts

Här hittar du information om de skolskjutsregler som finns i Nynäshamns kommun. Rätten till fri skolskjuts gäller elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

BIlden föreställer en gata med en målad buss

Foto: Scandinav Bildbyrå

På den här sidan hittar du information om vilka regler som gäller för elever som har rätt till skolskjuts. Du kan läsa de vanligaste frågorna och hitta svaren. Om du vill läsa reglerna för skolskjuts i sin helhet finns dem att hitta under Dokument.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är ett samlingsbegrepp för elevers resor mellan bostadsadress och skolverksamhet. Resorna innefattar alla typer av transporter så som allmänna kommunikationsmedel (buss, tåg mm) och entreprenad (upphandlad trafik).

Är skolskjuts lagstadgad?

​Ja, enligt skollagen. För den som är intresserad går det att läsa mer i skollagen 10 kap 32 §, 11 kap 31 §, 18 kap 30 § och 35 §.

Vem är berättigad skolskjuts?

Rätten till fri skolskjuts gäller elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

Hur görs ansökan om skolskjuts?

Ansökan görs via avsedd blankett som finns på Nynäshamns kommuns hemsida.

Vem beslutar om skolskjuts?

Skolskjutssamordnaren beslutar om skolskjuts i samråd med skolchefen.

Kan ett beslut om skolskjuts överklagas?

Ja, ett skolskjutsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Information kring överklagande bifogas vid eventuellt avslag.

Under vilken period gäller skolskjuts?

Som grundregel gäller beviljad skolskjuts löpande om inga förändringar görs. Med förändringar menas exempelvis ändring av folkbokföringsadress, byte av skola, växelvisboende och liknande.

I vissa förekommande fall beviljas skolskjutsen per läsår, detta gäller framförallt om skolgången är på annan skola än där eleven har sin grundplacering.

Kan skolskjuts ges vid skolgång utanför kommunen?

Är eleven berättigad skolskjuts till sin grundplacerade skola kan eleven få skolskjuts i form av SL-kort till annan kommunal skola utanför Nynäshamns kommun oavsett årskurs.

Kan skolskjuts ges vid skolgång i fristående verksamhet?

Nej.

Kan SL-kort ges till elev som inte börjat årskurs 4?

Ja.

Hur länge kan elev behöva vänta på skolskjutsen till och från skolan?

Väntetiden bör inte överstiga 30 minuter för elev i årskurs F-5 och 60 minuter för elev i årskurs 6-9.

Vad är växelvis boende?

Eleven har ett varaktigt boende och vistas lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Vad krävs för att få skolskjuts vid växelvis boende?

Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Nynäshamns kommun samt att övriga kriterier för skolskjuts uppfylls.

Kan elev nyttja skolskjuts till och från fritids?

Nej. Enligt skollagen är kommunen skyldig att ta barnen till och från skolan. Fritidsverksamhet är inte utbildning utan en omsorg för att vårdnadshavaren arbetar.

Kan elev nyttja skolskjuts till skolan om elev har fritids på eftermiddagen?

Ja, om eleven endast nyttjar fritids på morgonen eller eftermiddagen kan eleven vara berättigad skolskjuts.

Exempel 1:
Skoldagen börjar kl. 08.10 och slutar kl. 14.00. Eleven har fritids mellan kl. 14.00-17.00. Eleven kan vara berättigad skolskjuts till skoldagens början kl. 08.10.

Exempel 2:
Skoldagen börjar kl. 08.10 och slutar kl. 14.00. Eleven har fritids mellan kl. 07.00-08.10. Eleven kan vara berättigad skolskjuts från skola vid skoldagens slut kl. 14.00.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan hem och skola?

Vårdnadshavare ansvarar för eleven mellan hemmet och hållplatsen samt vid av- och påstigningsplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Under transporten ansvarar transportören och förare för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.

När eleven kommer till skolans område är det skolan som ansvarar för eleven.

Vem får följa med skolskjutsen?

Endast elev som är beviljad skolskjuts.

Sidan granskad 2020-08-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp