Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar - Nynäshamns skatepark

Här har vi listat de vanligaste frågorna som vi får om Nynäshamns skatepark. Hör gärna av dig om det är något du saknar.

Jag har hört att parken enbart är till för skejtare?

Anläggningen är byggd och designad för skejtboardåkning. Nynäshamns kommun har dock valt att tillåta inlines, cyklar och kickbikes (med pegs och pedaler av plast) att vistas i parken under vissa tider. 

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Om det bildas en kickbikeförening, kommer deras intressen att tas tillvara?

Ja, då tittar vi på de idéer och önskemål som föreningen har för att se om de är möjliga att genomföra. 

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

När reglerna har tagits fram, hur många åkare som inte är skejtare, har tillfrågats?

Vi har tittat på regler för andra kommuners skateparker och pratat med dem om hur de resonerat kring reglerna. Eftersom anläggningen är designad och byggd för skejtboardåkning så har vi även diskuterat regelverket med Sub Surfers som varit drivande när det gäller bygget av en skatepark i Nynäshamn.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

På helger, varför är tiden för kickbikes satt till klockan 12? Varför inte till 14 eller 15 åtminstone?

Många av dessa åkare är unga och oftast uppe tidigare på morgonen. De slutar också skolan tidigare på vardagarna. Av säkerhetsskäl har vi därför valt att ha tidigarelägga åktiden för de yngre. Trots att anläggningen är drygt 900 m² blir det snabbt trångt.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Om de som åker kickbikes ordnar en egen förening, kan de då abonnera skateparken av kommunen under vissa tider?

I dagsläget går det inte att abonnera skateparken.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Varför kan inte skateparken vara öppen minst en kväll i veckan för alla, även för dem som inte åker skejtboard?

Reglerna kommer att utvärderas under 2015 och kan komma att ändras beroende på vilka synpunkter och förslag som kommer in.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Om de som skejtar tycker att det är okej med annan åkning samtidigt, är det okej att åka då?

Det är okej med annan åkning på tider avsatta för skejtboardåkning, om det är okej med dem som är där och åker skejtboard. Det är viktigt att alla visar respekt och tar hänsyn till varandra.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Det verkar som att regelverket utesluter ett stort antal barn som åker kickbike från att använda anläggningen?

Anläggningen är tillgänglig alla dagar och tider för alla som vill åka skejtboard. Om anläggningen är tom under tider avsatta för skejtboard, så är det okej för kickbikeåkare och andra att använda anläggningen. Om det kommer skejtboardåkare som vill åka under dessa tider så har de företräde.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Alla får åka alla tider men skejtboardåkare har företräde. Ger inte detta intryck av att skejtboards är bättre än kickbikes?

Anläggningen är designad och byggd för skejtboardåkning, och därför har skejtboardåkarna företräde.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Är anläggningen kommunal, eller ägs den av Sub Surfers?

Det är en kommunal anläggning som ägs av Nynäshamns kommun.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Vem kommer att agera ”polis” och köra bort folk?

Det är ingen som kommer att agera polis utan vi hoppas att alla kommer att respektera de regler som gäller och visar hänsyn.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Har Nynäshamns kommun godkänt de regler som gäller för skateparken?

Det är Nynäshamns kommun som har beslutat om de regler som gäller för Nynäshamns skatepark.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

När reglerna ska utvärderas, kommer några andra än skejtare att tillfrågas då?

Alla som vill kan skicka in synpunkter. Nynäshamns kommun kommer under 2015 att göra en utvärdering efter att ha vägt samman synpunkter och resonemang från allmänheten, skolor, fritids, föreningar med flera.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Skateparken har ju byggts med hjälp av Sub Surfers och föreningsbidrag? Att då föreslå att utestänga vissa av föreningens medlemmar från skateparken under vissa tider känns märkligt.

Nynäshamns kommun har byggt och finansierat skateparken. Bygget har skett i samarbete med Sub Surfers Nynäshamn och Stockholm Sub Surfers. Alla medlemmar i föreningen är välkomna att åka skejtboard när de vill.

Svaret är uppdaterat 2015-09-10

Vem ska sköta drift och underhåll av anläggningen?

Nynäshamns kommun sköter drift och underhåll av anläggningen.

  • Anläggningen spolas av och rengörs 2 gånger per år.
  • Papperskorgar töms regelbundet.
  • Gräsytorna runt anläggningen klipps efter behov.
  • Skador som uppstår på anläggningen åtgärdas vid behov.
Svaret är uppdaterat 2015-09-10
Sidan granskad 2017-07-05
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp