Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Rekreationsområden

Nynäshamns kommun bjuder på skiftande natur, från skärgårdens öar med sparsam växtlighet och vida vatten, till inlandets odlingslandskap och lummiga skogar.

Många av våra fritidsområden är välbesökta strövområden för människor från både när och fjärran. Nedan ges några exempel på fritidsområden i  Nynäshamns kommun.

Lövhagen och Strandvägen (Ringvägen)

Lövhagen är ett fritidsområde strax söder om i Nynäshamns tätort. Området erbjuder rikligt med vandringsvägar och natursköna rastplatser att packa upp picknickkorgen vid.

På Lövhagen kan du sola och bada från både klippor och sandstränder, plocka svamp i skogen eller meta abborre och grilla den på någon av grillplatserna.

I början av fritidsområdet ligger Lövhagens Café och Vandrarhem med utomhusservering sommartid, vandrarhem och trevliga stugor. Tel: 08-520 138 31.

Sommartid går buss 783 till Lövhagen och buss 848 från Lövhagen. Trafikupplysning SL: 08-600 10 00.
Lövhagens fritidsområde förvaltas av Nynäshamns kommun.

Strandvägen

Lövhagen ligger 3 km söder om Nynäshamns centrum. För att ta sig dit är Strandvägen, i folkmun kallad Ringvägen, en uppskattad väg som slingrar sig fram längs vattnet. På flera platser står gymredskap. Längs vägen finns toaletter vid fyra av de fem parkeringarna. Tre av dem är anpassade för personer med rörelsehinder.

Vassträsk

Vassträsk. Foto: Lars Hagelin

Alhagen

Alhagen är en våtmark som behandlar renat avloppsvatten med naturens egen metod. Det har samtidigt blivit en spännande och grönskande miljö med ett rikt fågelliv. Alhagen har blivit ett attraktivt utflyktsmål för den naturintresserade. Området ligger i en dalgång och är cirka 2 km långt och cirka 500 m brett. Det finns en 6 km lång gångväg runt hela området, men det går också att välja en kortare väg.
Anläggningen består av ett antal grunda dammar där vattnet stegvis via rännor leds ut i Östersjön. I anslutning till dammarna finns ett par vassbevuxna träskområden. På strand- bankarna längs med dammarna och träsken finns anlagda gångvägar Bra observationsplatser finns bland annat från fågeltornet invid Starrträsk samt också från övriga gångvägar. Kartor över de olika strövstigarna finns vid parkeringen.
Vatten och Avloppsavdelningen ansvarar för driften och skötseln av Alhagen.

Kvarnängen och Fjättern

Kvarnängen ligger norr om Nynäshamns tätort. Det är ett idrottsområde med motionsslingor och motionsanläggningar. Väster om området ligger sjön Fjättern omgiven av skogsmark. Stadsmiljöavdelningen ansvarar för skötseln av motionsslingorna och naturmarken. Motionsanläggningarna ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för.

Sjön Muskan och dess omgivningar

Sjön Muskan ligger Ösmos östra del. Sjön är populär som badsjö och är omgiven av vacker natur. Sörmlandsleden löper runt hela sjön för att sedan fortsätta norr, respektive söderut. På sjöns västra sida finns öppna marker och Körunda golfbana. Skogen i öster har sammanhängande ädellöv- och granskog med ganska hög ålder med många grova träd.

Fjärilsstigen i Stora Vika

Den kalkhaltiga berggrunden kring Stora Vika och dess kalkbrott har gett upphov till en mycket speciell miljö för ovanliga växter och djur. Främst är det olika fjärilsarter som lever här och de växter som de är beroende av. Kring kalkbrottet går den så kallade Fjärilsstigen där skyltar på utvalda platser berättar om det som kan ses längs vägen. Den ovanliga Apollofjärilen har blivit en symbol för platsen och kan ses flyga i området under juli. Området har bra vägar för den som kommer hit med barnvagn eller rullstol.

Området kring kalkbrottet planeras att bli ett kommunalt naturreservat

Vatten omgivet av vita klippor i Stora Vika kalkbrott

Vattenspegel i Stora Vika kalkbrott

Fåglar och vass i krusad vattenspegel.

Vy från fågeltornet vid Östra Styran.

Östra Styrans våtmark

Våtmarken som ligger ungefär en kilometer väster om Ösmo är en mycket välbesökt plats för den som vill skåda fåglar. I våtmarkens södra del finns ett fågeltorn som ger en vida utsikt över omgivningarna. Tidigare växte mycket vass i området, men en restaurering som var färdigställd 2015 har öppnat upp vattenspeglar, vilket gynnar fågellivet. Kring våtmarken finns även en skyltat kultur- och naturstig som berättar om historien om området. Stigen leder genom betesmark, lummig skog och förbi öppna åkermarker.

Sunnerby närområde

Kring Sunnerby finns många fina områden att upptäcka. Strax norr om orten finns idrottshall, fotbollsplan och elljusspår. I skogarna finns goda svampmarker och många stigar. Söder om Sunnerby öppnar landskapet upp sig mot åkermark och en vacker hagmark.

Skog

Offentliga toaletter i skärgården

På uppdrag av Tekniska avdelningen sköter SRV Återvinning AB om ett antal offentliga toaletter i skärgården. De är i huvudsak torrtoaletter, men det finns även ett antal WC. Toaletterna finns på: Arholmen, Lindskär, Marskär, Ramklöv, Revskär, Slangholmarna, Sandskär, Gummerholmen, Svallerhamn på Järflotta, Landsort och på Lövhagens fritidsområde. Toaletterna på Lövhagens fritidsområde är anpassade för personer med rörelsehinder.

Sidan granskad 2018-03-07
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp