Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ören

Ören är det enda kommunala naturreservatet i Nynäshamns kommun och ligger på Torös sydspets. Syftet med Örens naturreservat är att bevara områdets speciella flora och fauna och dess betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Att besöka Ören är en naturupplevelse utöver det vanliga. Här möts himmel och hav mot den fria horisonten. Det ger en känsla av rymd och här står vädrets makter för ett ständigt skiftande skådespel.

Halvön Ören på Torös sydvästspets är länets sydligaste fastlandsutpost. Här finns en fantastisk utsikt ut över havet mot den öppna horisonten vilket lockar många besökare.

Ett kommunalt naturreservat

Ören har varit ett kommunalt reservat sedan 2008. Innan dess var området ett naturvårdsområde som beslutades 1982 och förvaltades av länsstyrelsen. Vill du veta mer om bestämmelserna som gäller i reservatet, se reservatsföreskrifter och skötselplan under rubriken Dokument.

Knotiga tallar och stenig strand

Knotiga tallar vid Torö stenstrand

Natur och geologi

Ören består av en stor isälvsavlagring med strandvallar och klapperstenstränder. Här finns flera olika naturtyper som till exempel strandtallskog med täckande mattor av mjölon. Mjölon ser ut ungefär som lingon och är mycket känsliga för slitage. Undvik att trampa på dessa växter.   På Ören finns också en speciell strandvegetation med sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Fågelliv

Under alla årstider har Ören något att erbjuda fågelskådare. Ören är kanske den bästa sträckfågellokalen i Stockholms län, det vill säga en plats där flyttfåglar passerar. Ejdersträcket under tidig vår är en oförglömlig naturupplevelse och höstens stora rovfågelflytt är något som ingen ornitolog vill missa.

Den enorma ansamlingen av flyttande fågel beror på att de flyttfåglar som kommer norrifrån inte gärna vill flyga över öppet vatten. Då tvingas de följa Södertörnshalvön och Ören blir den sista platsen på fastlandet de passerar innan de fortsätter sin färd söderut. Vissa höstar invaderas udden av till exempel fåglarna tallbit och bändelkorsnäbb som kommer från de stora taigaskogarna i öst. De kan sträcka förbi Ören i tusental. Vintertid rastar stora skaror alfågel, vigg och storskarv utanför udden.

Surfing

Ören anses vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området utnyttjas av både vind-, våg- och kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder vid viss väderlek.

Speciellt bra är förutsättningarna för vågsurfing. Tack vare det öppna vind- och vågutsatta läget och med den förhärskande vindriktningen från sydväst bildas ofta bra vågor så fort det blåser upp. Vid stora vindstyrkor, som oftast förekommer under hösten, kan vågorna bli flera meter höga. Svenska mästerskapet i vågsurfing har arrangerats här ett 15-tal gånger.

Friluftsliv

Ören är ett mycket naturskönt område och en av få platser på Södertörns fastland där man har utsikt över havet och den öppna horisonten. Området besöks därför av många som uppskattar att vandra längs stränderna och vill uppleva den fantastiska utsikten. Stränderna är även attraktiva för bad, speciellt den långgrunda sandstranden på Örens norra sida. Även fritidsfiskare söker sig till området.

Allemansrätt

På halvön Ören samsas Örens naturreservat med ett stort antal privata fastigheter. En mycket stor del av de attraktivaste stränderna har tidigare styckats av och sålts som tomträtter. Eftersom besökstrycket på området tidvis är mycket stort händer det att konflikter uppstår i gränszonerna mellan privat mark och reservatsområdet. Allemansrätten gäller inom naturreservatet men besökare uppmanas att respektera boendes privatzoner i de delar som inte ligger inom reservatet. Du kan läsa mer om Allemansrätten »här.

Tillgänglighet

I reservatet finns handikapptoalett vid de tre lite större parkeringarna i söder, väster och i norr. I naturreservatets sydvästra del finns handikapparkering i anslutning till en anpassad stig som leder fram mot vattnet. Stigen slutar där de större stenarna tar vid nere vid stranden.

Grusad tillgänglighetsanpassad stig som leder ner mot havet

Tillgänglighetanpassad stig i reservatets sydvästra del

Sidan granskad 2018-02-27
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp