Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Naturreservat i Nynäshamn

I kommunen finns inte mindre än tio naturreservat. Tillsammans rymmer de en mångfald av naturmiljöer. Här finns allt från den flacka skärgårdsön Järflotta till de kuperade skogsmiljöerna i Rosenlundsskogen.

Naturreservat

Kommunens naturreservat har bildats av olika syften då de innehåller olika typer av natur och miljöer. Ett generellt syfte är att långsiktigt bevara natur med särskilt stort värde för djur, växter och människor.

Kommunen förvaltar naturreservatet Ören. Läs mer om Örens naturreservat »här. Övriga reservat förvaltas av Länsstyrelsen eller Skärgårdsstiftelsen (se tabellen nedan). Mer information om dessa finner du i kartverktyget Skyddad naturlänk till annan webbplats som finns under rubriken länkar.  

Reservatsbildning i Stora Vika

Nynäshamns kommun har som ambition att bilda ett kommunalt naturreservat av det nedlagda kalkbrottet i Stora Vika och dess närmaste omgivning. Kommunen har tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan som har granskats av länsstyrelsen och sedan Naturvårdsverket. Efter det har marken värderats och nu ska kommunen gå vidare och förhandla om marken. Efter förhandlingen kan förslaget till föreskrifter och skötselplan för reservatet gå ut på samråd till sakägare och andra intressenter.

I nuläget finns ett tillfälligt förbud för området, ett så kallat interimistiskt förbud, som säger att det inte är tillåtet att spränga, gräva, utföra vattenverksamhet i form av utdikning, fylla ut mark samt utföra skogsavverkning. Förbudet gäller till den 15 december 2018. Kommunen avser att förlänga förbudet ett år eftersom arbetet med naturreservatsbildandet har tagit längre tid än beräknat.

Blå och blank sjö en solig dag i kalkbrottet.

Vattenspegel i Stora Vika kalkbrott

Naturreservat i Nynäshamns kommun‌

Namn

Storlek i hektar

Förvaltare

Häringe-Hammersta

1 922 (varav cirka 1022 i Nynäshamns kommun)

Skärgårdsstiftelsen

Järflotta

1 050

Skärgårdsstiftelsen

Käringboda

1 500

Skärgårdsstiftelsen

Reveludden

2

Länsstyrelsen

Revskär

2 471

Länsstyrelsen

Rosenlundsskogen

35

Länsstyrelsen

Slätmossen-Borgberget

178

Länsstyrelsen

Öja-Landsort

500

Länsstyrelsen

Ören

120

Nynäshamns kommun

Österby

130

Länsstyrelsen

 
Sidan granskad 2018-11-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp