Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Natur och parker

Naturen är en viktig tillgång i Nynäshamns kommun. Den lockar många besökare från när och fjärran och utgör livsmiljö för många olika växt- och djurarter. Tätorternas parker och andra grönområden nära bostäder ger möjlighet till motion, rekreation, lek och avkoppling i vardagen.

Natur-och friluftsområden

I kommunen finns, förutom den unika skärgårdsnaturen, många fina natur- och friluftsområden att besöka på fastlandet. Läs mer om dessa under fliken Rekreationsområden eller på kommunens besöks-och turistwebb, se rubriken Länkar.

I kommunen finns tio naturreservat varav ett är bildat av kommunen, Örens naturreservat. Läs mer om dessa under fliken Naturreservat.

Parker och dess skötsel

2016 antog Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett dokument som beskriver hur alla grön- och vattenområden som förvaltas av kommunens stadsmiljöavdelning ska skötas: Skötselplan för gröna utemiljöer - Torg och naturmark i Park- och naturenhetens regi. Planen hittar du under Dokument.

Offentliga toaletter i skärgården

På uppdrag av Tekniska avdelningen sköter SRV Återvinning AB om ett antal offentliga toaletter i skärgården. De är i huvudsak torrtoaletter, men det finns även ett antal vattentoaletter. Toaletterna finns på: Arholmen, Lindskär, Marskär, Ramklöv, Revskär, Slangholmarna, Sandskär, Gummerholmen, Svallerhamn på Järflotta, Landsort och på Lövhagens fritidsområde. Toaletterna på Lövhagens fritidsområde är anpassade för personer med rörelsehinder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-12-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp