Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Snöröjning och väghållning

Vid snöröjning av gator och vägar prioriterar vi de mest trafikerade gatorna som bussgator i centrum, vid tågstationer och gång- och cykelvägar. Därefter plogar vi från centrum ut mot ytterområdena.

Traktor som röjer snö

Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

Vilka gator och gång- och cykelvägar ansvarar Nynäshamn kommun för?

Nynäshamns kommun ansvarar endast för snöröjningen i Nynäshamns tätort och Ösmo tätort. Övriga gator och gång- och cykelvägar snöröjs av andra väghållare som till exempel Trafikverket.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Hur prioriteras snöröjningen?

Vi prioriterar gång- och cykelvägar och de mest trafikerade gatorna som bussgator, gator i centrum och vid tågstationer först. Därefter plogar vi från centrum ut mot ytterområdena.

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik och utryckningsfordon.

Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på dessa gator. När det snöar kraftigt och ihållande fördröjs snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Varför passar ni inte på att ploga gång- och cykelbanan när ni ändå plogar vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma traktor för att ploga vägen som gång- och cykelbanorna. När vi plogar gång- och cykelbanorna måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell mindre traktor som är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Cykelbanan har plogats men ni har inte lyckats komma ner till asfalten. Varför?

Under vintern kommer det alltid att vara vinterväglag. Asfaltsrena ytor blir det främst på högtrafikerade körbanor. 

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator?

Alla snöröjningsmaskiner arbetar inte åt Nynäshamns kommun. Det kan också vara ett fordon som är på väg för att hämta sand.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Hur får jag bort vallen framför infarten till villan?

På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpas åt att hålla staden framkomlig. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. Vallöppningar framför till exempel sjukhus, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Varför kör ni inte bort snö varje gång ni snöröjer?

Vi försöker minimera transporterna av snö och därför forslas snön bara bort helt när framkomligheten är hotad. Snön forslas till exempel bort för att förbereda gatorna inför ett kommande mycket kraftigt snöfall.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Hur kan det se oplogat ut fast det precis är snöröjt?

Det bildas en vall efter snöplogen mot parkerade bilar och för infarter. När bilarna lämnar parkeringen rasar snö ut på körbanan eller trottoaren.

Snö från takskottning hamnar på gatan och kan också göra att det ser oplogat ut.

Snö från vallar kan röras runt av lekande barn och gående som ska gå över vallen.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Vad gör ni åt halka?

Vi halkbekämpar med sand, saltblandad sand eller flis. Olika metoder används beroende på trafikbelastning och väder. Av miljöskäl försöker vi använda så lite salt som möjligt.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Hur kan jag bidra till ett framkomligt Nynäshamn vintertid?

Det här kan du göra. 

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Var gör jag en felanmälan om snöröjningen?

Här kan du lämna en felanmälan om snöröjningen.

Svaret är uppdaterat 2019-10-15

Var rapporterar jag farliga istappar och taksnö?

Du rapporterar till fastighetsägaren eftersom det är fastighetsägarens ansvar att ta bort istappar och taksnö. Om det är kommunen som är fastighetsägare så felanmäler du här: www.nynashamn.se/felanmalan eller  08-520 680 99.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Personskador och skador på staket, brevlådor och häckar

Om du eller din egendom har skadats på grund av snöröjningen så kan du anmäla detta till oss på nynashamn.se/felanmalan eller ring  08-520 680 99.

Svaret är uppdaterat 2016-06-07

Väghållning

Vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom äldre stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägare eller vägsamfälligheter.

Kommunens ansvar för vinterväghållningen

Vid normalt snöfall tar det cirka 12-14 timmar innan alla gator är plogade och sandade. Vi inleder insatser på flera platser i kommunen, men har inte kapacitet att vara överallt samtidigt. När vi påbörjar arbetet styrs också av väderprognosen och hur länge det beräknas snöa. Vid plogning kan parkerade bilar bli inplogade och behöver då skottas fram av bilägaren.

Vinterväghållningen i kommunen sköts av stadsmiljöavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Beredskapsperioden pågår 15 november- 15 april.

Jourverksamhet

Vi samordnar och kallar ut fordon vid behov och använder oss av cirka 5 entreprenörer som under perioden ligger i beredskap för att kunna rycka ut vid snöfall. Vår interna beredskap rycker ut med varierad styrka beroende på mängden snö. Ansvarig person har hela tiden kontakt med ett väderbolag som ger oss aktuella rapporter och status för våra vintervägar.

Efterarbeten

Vi forslar bort snö, röjer för fri sikt i korsningar och river bort is från gatorna så fort det behövs. Variationer i temperatur, snömängd och när på dygnet snön faller påverkar detta arbete. Att köra bort snö är kostsamt. 

Halkbekämpning

Variationer i temperaturen ökar behovet av halkbekämpning. Vägar och gång- och cykelbanor sandas vid behov. 

Det här förväntar vi oss av dig

  • Var beredd på vinterväglag. Även om vi halkbekämpar med maximala resurser kan det fortfarande vara halt.
  • Släpp fram snöröjningsfordonen.
  • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
  • Respektera datumparkeringen.
  • Röj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
  • Skotta och sanda så att brevbäraren tar sig fram.
  • Placera soptunnan så att den inte försvårar snöröjning.
  • Klipp buskar, träd och häckar som växer ut. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvar för att ta bort snö från igenplogade privata infarter efter snöröjning. Det är bara när kommunen river bort isen från gatorna som en följetraktor röjer undan is vid infarter. Det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan utanför tomten.  

Märkning av staket, brevlådor med mera

Kommunen uppmanar alla fastighetsägare att märka ut bland annat låga staket, buskar och brevlådor med käppar. Maskinförarna har svårt att se dem när snödjupet ökar. Brevlådor ska placeras innanför tomtgränsen och på ett avstånd så att de inte står i vägen för plogbilen. Om snöröjningsfordon orsakar skador ska Nynäshamns kommun meddelas så snart som möjligt. Då gör vi en besiktning och kan sedan komma överens om lämpliga åtgärder. 

Halkbekämpning


Med tanke på miljön så använder vi inte salt i vår halkbekämpning i tätorterna. Vi gör undantag vid akut blixthalka. Vid tips eller akut halka kan du ringa vårt journummer.

Sandupptagning


På våren sopas alla gator och vägar rena från sand. Detta görs när risken för halka är över och gator och vägar har torkat upp.

Klimatförhållanden


Det väderklimat som råder i Nynäshamn innebär att vattnet i östersjön värmer landmassan sent in på hösten med ett lite varmare höstklimat som följd. Under vårsäsongen ligger vintern kvar ett par veckor längre än många andra städer i vår närhet. Med erfarenhet av detta ligger beredskapsperioden i detta intervall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp