Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Regler och säkerhet i trafiken

Trafikregler som hastighetsgränser, avsmalningar och farthinder finns för att öka säkerheten i trafiken och för att rädda liv.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter i Nynähamns kommun finns i Transportstyrelsens föreskriftsdatabaslänk till annan webbplats.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet

Vi arbetar med trafiksäkerhet på många olika sätt:

  • utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet
  • upphöjningar, avsmalningar och bättre belysning vid de obevakade övergångsställena
  • hastighetssäkring av gator och vägar

Några trafikregler som finns i Nynäshamns kommun

Trafikskylt gångfartsområde

Gångfartsområde

Inom ett gångfartsområde gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Viktigt att tänka på när du kör ut från ett gångfartsområde är att du har väjningsplikt mot varje fordon som skär din kurs på den nya gatan.

Vägskylt tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Märket anger att tättbebyggt område börjar. Sätts ett förbudsmärke upp tillsammans med märket anger det att förbudet gäller hela området om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. Inom Nynäshamn och Ösmo gäller 40 km/tim om inget annat anges, här gäller även datumzon.

Hastighet i Nynäshamn och Ösmo tätorter

Inom Nynäshamns tätort gäller 40 km/tim. Undantag är infartsleden där 60 km/tim gäller samt vid skolor och förskolor där 30 km/tim är högsta tillåtna hastighet.

I Ösmo gäller 40 km/tim med undantag för sträckor vid skolor och förskolor där högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp