Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har en beslutad parkeringspolicy och parkeringsnorm. Den ska bland annat ska bidra till att kollektivtrafikresandet i kommunen ökar, att fler barn går eller cyklar till skolan och att ytorna i kommunens orter utnyttjas effektivare.

Parkeringspolicy för Nynäshamns kommun

Parkeringspolicyn bygger på trafikplanen för Nynäshamns kommun. Parkeringsfrågor är en viktig del av samhällsplaneringen och ett viktigt styrmedel för att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Parkeringspolicyn ska bland annat bidra till att kollektivtrafikresandet i kommunen ökar, att fler barn går eller cyklar till skolan och att ytorna i kommunens orter utnyttjas effektivare.

Förändringar utifrån parkeringsutredning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda parkeringsfrågan. Den första delen av utredningen berör stadskärnan och hamnområdet och pekar ut åtgärder på kort och lång sikt.

Läs mer om förändringarna och se hela parkeringsutredningen här.

Sidan granskad 2017-06-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp