Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Att gå är det vanligaste sättet att ta sig fram och alla resor börjar eller avslutas med att gå. En förutsättning för att så många som möjligt ska kunna och vilja gå är fungerade gångbanor med hög tillgänglighet och trygghet.

Genom att gå till och från bussen, pendeltåget eller skolan har man inte bara ett smidigt sätt att ta sig fram på utan man får också kontinuerligt motion. Forskning visar att hjärt- och kärlsjukdomar kryper allt lägre ned i åldrarna, likaså diabetes. För barn som går till skolan har man kunnat konstatera att de har lättare att lära sig nya saker och är mer harmoniska i skolan. Det finns alltså många vinster med att gå.

Vinterbild på par som promenerar

Gång- och cykelplan


Kommunen arbetar för att skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter. Som ett led i detta arbete antog kommunfullmäktige 2007 Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun. Gång - och cykelplanen reviderades och kompletterades med åtgärdsplan 2011.

Kombinera kultur och motion

Nynäshamns kommun erbjuder flera intressanta promenader för den som önskar veta mer om bygdens kultur och historia. Se information under Länkar. 

Sidan granskad 2017-04-21
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp