Lyssna på sidan Lyssna

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan åka ensam utan ledsagare.

Färdtjänst

Med färdtjänsten får du ett färdtjänstkort som du beställer dina resor med. Det vanligaste är att resa med taxi, men du som behöver kan också beställa specialfordon med rullstolslift. Resorna har reducerat pris och gäller ofta på högkostnadsskyddet. I SL-trafiken reser du alltid gratis tillsammans med din ledsagare.
För att få färdtjänst måste ditt funktionshinder vara bestående, minst tre månader eller längre. Du måste också vara folkbokförd i Stockholms län.

Det är Region Stokholm som beslutar om färdtjänst, men kommunen utreder behovet. Beslutet kan överklagas. Rätten till färdtjänst regleras i lagen om Färdtjänst.

Avgifter för färdtjänst

Avgift för färdtjänst betalas med det belopp som har beslutats av landstingsfullmäktige. Avgiften betalas för varje påbörjad 30 kilometersträcka. För färdtjänst gäller högkostnadsskydd. Det innebär att den högsta avgiften som du får betala är den motsvarande månadskostnaden för ett 30-dagarskort i den allmänna kollektivtrafiken.

Så ansöker du

1. Be din läkare om ett läkarintyg

Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.

2. Ring Kontaktcenter och be om en ansökningsblankett

Du når oss på 08-520 680 00. Du kan även mejla till oss på kontaktcenter@nynashamn.se.

3. Du behöver ett foto

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med ett foto i mindre storlek på dig själv, gärna ett passfoto. Fäst fotot med ett gem på ansökningsblanketten. Fotografiet får inte vara äldre än sex år.

4. Skicka ansökningsblanketten

Skicka ifylld ansökningsblankett till oss på Kontaktcenter. Använd svarskuvertet du fick tillsammans med med ansökningsblanketten. Bifoga läkarintyget och fotot.

5. Vi bokar en tid med dig

När vi har fått alla handlingar från dig skickar vi en kallelse till dig  för en färdtjänstutredning. Du får då komma till Kontaktcenter och träffa en färdtjänsthandläggare.

6. Du får ett beslut

Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från färdtjänstnämnden. Om du fått ja till färdtjänst får du också broschyren ”Resa med färdtjänst”, där du bland annat kan läsa om hur du beställer resor och vad det kostar. Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig.

Riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan ansöka om riksfärdtjänst för fritidsresor till exempel för resor till släkt och vänner. Ansökan sker i den kommun du är skriven. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift och kommunen betalar den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Beräknas efter antal kilometer. » Mer information om egenavgiften.länk till annan webbplats

Du som är beviljad färdtjänst kan också få resa i kommuner utanför Stockholms län med så kallade utomlänsbiljetter. Kontakta Färdtjänsts kundservicelänk till annan webbplats 08-720 80 80 för att beställa biljetter som gäller för lokala resor i den kommun du besöker.

Så ansöker du

Om du vill resa utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst hos Nynäshamns kommun. Handläggaren på kommunen utreder ditt behov av riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning. Kommunen fattar sedan beslut. Beslut skickas till sökande. Ansökningsblanketten hittar du under rubriken Dokument.

Förutsättningar för att beviljas riksfärdtjänst

  • Resan till följd av funktionsnedsättning inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
  • Resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, kommunen eller landstinget.
  • Om den som söker tillstånd för riksfärdtjänst behöver ledsagare, får tillståndet omfatta även ledsagaren. Tillståndet får förenas med villkor om färdsätt.

  Ansökan måste inlämnas till kommunen minst tre veckor innan planerad avresa. Vid storhelger och under sommarmånaderna bör ansökan inkomma sex veckor för avresedatum.

  Riksfärdtjänst i sommar

  För att vi ska hinna handlägga ditt ärende behöver du lämna in din ansökan om riksfärdtjänst senast sex veckor innan din planerade resa.

  Sidan granskad 2020-06-18

  Sidansvarig:

  Nynäshamns kommun 

  Bild för besökadress

  Stadshusplatsen 1

  Bild för postadress

  149 81 Nynäshamn

  Nynäshamns kommun
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn

  växel 08-520 680 00
  fax 08-520 140 08

  kommunstyrelsen@nynashamn.se

  Journummer
  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Om webbplatsen

  Kommunens logotyp