Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Schaktning och grävning

Vid alla arbeten på kommunal väg där Nynäshamns kommun är väghållare ska du ansöka om ett grävningstillstånd och upprätta en trafikanordningsplan. Grävningstillstånd kan också kallas grävtillstånd, schaktlov eller schakttillstånd.

Skicka in de ifyllda blanketterna till oss på kommunen minst två veckor innan för att vara säker på att vi hinner godkänna dem innan arbetet startar. Schaktningsarbetet får inte påbörjas innan vi har godkänt ansökningarna. Samtliga fält i blanketterna ska vara ifyllda och blanketterna ska vara underskrivna. Vi handlägger ansökningarna när blanketterna är korrekt ifyllda.

Kopior av grävningstillstånd och godkänd trafikanordningsplan ska även finnas på arbetsplatsen. Din ansökan skickar du till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgifter

Avgifter för schakttillståndet och trafikanordningsplanen faktureras när din ansökan har blivit godkänd. Trafikanordningsplanen faktureras för den tid som står i din ansökan.

Från och med 1 januari 2020 gäller nya ansökningsavgifter för schakt- och grävtillstånd. Det finns även ett nytt vite för den som schaktar utan lov eller inom utsatta tider och områden.

Det är väghållaren som utför för- och slutbesiktning av grävarbetet. Väghållaren kontrollerar att:

  • det finns ett giltigt grävtillstånd
  • återställning sker på rätt sätt
  • det finns en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)
  • skyltningen är tillräcklig och följer TA-planen.

Läs mer om avgifter och viten här (bilaga 9) »

Övriga tillstånd och dispenser

Ansök om övriga nödvändiga tillstånd eller dispenser innan du börjar gräva och dessa ska du kunna visa vid behov. Entreprenören ansvarar för att själv ta reda på om sådana tillstånd behövs. Exempel på tillstånd/dispenser som du kan behöva är:

  • Dispenser och tillstånd för biotopskydd, strandskydd, naturreservat, naturminnen, vattenskyddsområde, landskapsbildsskyddsområden och övriga naturskydd.
  • Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning.
  • Bygglov.
  • Markavtal.
  • Tillstånd från berörda markägare/arrendatorer.
  • Polistillstånd.
Vägarbetare gräver med spade
Sidan granskad 2020-05-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp