Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Schaktning och grävning

Vid alla arbeten på kommunal väg där Nynäshamns kommun är väghållare ska du ansöka om ett grävningstillstånd och upprätta en trafikanordningsplan. Grävningstillstånd kan också kallas grävtillstånd, schaktlov eller schakttillstånd.

När du ansöker om tillstånd

Både grävningstillståndet och trafikanordningsplanen ska godkännas av Nynäshamns kommun innan arbetet påbörjas.

Handlingarna ska skickas in till kommunen i god tid (minst två veckor före start) för att säkerställa att vi hinner godkänna dem innan arbetet startar. Schaktningsarbetet får inte påbörjas innan vi godkänt ansökningarna.

Kopia av grävningstillstånd och godkänd TA-plan ska även finnas på arbetsplatsen.

Läs mer i Vägverket och Sveriges Kommuner och Landstings publikation "Arbete på väg".

Det här ska du bifoga i din ansökan

  • Grävningstillstånd (Ansökan om grävning på allmän platsmark)
  • Trafikanordningsplan

Ansökan skickar du till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vägarbetare gräver med spade
Sidan granskad 2019-07-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp