Lyssna på sidan Lyssna

Användande av offentlig plats

Det krävs tillstånd om du vill använda en offentlig plats för till exempel torgplats, uteservering, evenemang samt om du vill gräva eller schakta i kommunens mark.

Det här kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Försäljning
  • Torgplats 
  • Placering av container eller byggsäck
  • Placering av byggnadsställning
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd
  • Insamling av pengar

Du ansöker om tillstånd hos polisen

Tillstånd för användande av offentlig plats söker du hos Polisenlänk till annan webbplats.

Vad är offentlig plats?

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Tillstånd kan behövas även om marken är privat, till exempel kan andra människor behöva utnyttja privat mark för genomfart.

Torghandel

Torghandel och torgplats

Platser för torghandel finns på Fredsgatan, mellan Centralgatan och Stadshusplatsen och på Malmtorget. Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Ta kontakt med kommunens trafiktekniker.

​Uteservering

En uteservering ska som regel anslutas direkt till fasaden och får vara lika lång som restaurangen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Uteserveringen ska placeras så att minst 2,0 meter gångbana lämnas mellan gata och uteservering eller fasad och uteservering.

Uteserveringarna är en del av gatumiljön och stadens uterum och bör därför placeras direkt på trottoaren.

Serveringen ska vara tillgänglig för alla och därför alltid ha en anordnad plats för rullstol. Utrymmet där rökning är tillåten bör begränsas för att ge plats åt icke

Beroende på hur uteserveringen utformas kan det i vissa fall krävas bygglov. Kontakta kommunens bygglovshandläggare för besked.

Läs alla råd och riktlinjer för uteserveringar.PDF

Schaktning och grävning

Det krävs tillstånd för att gräva eller schakta i kommunens mark.
Information om tillstånd för schaktning och grävning.

Sidan granskad 2018-03-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp