Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Medlemsinformation

Här har vi samlat information om medlemskapet Nynäshamns kommuns personalförening Solön.

Medlemskap anställda

Medlemskapet är avgiftsfritt och omfattar alla anställda vid Nynäshamns kommun samt årsarvoderade politiker med minst 40% engagemangsgrad.

Timanställda (intermittent anställda) har bara ett anställningsförhållande med Nynäshamns kommun under de dagar de arbetar. Deltagande i Solöns aktiviteter och hyra av stugor, kajaker med mera förutsätter att du har en anställning som sträcker sig över den tid då förmånen nyttjas.

Medlemskap pensionär

När du går i pension och vill fortsätta ditt medlemskap ansvarar du själv för att ansöka om fortsatt medlemskap. Du har du 12 månader på dig från din pensiondag att ansöka om fortsatt medlemskap.
Medlemsavgiften för pensionärer är 100 kronor som betalas in en gång per år.
Det är viktigt är att du kontaktar oss och meddelar om dina kontaktuppgifter förändras, till exempel adress, e-post.

Blankett för ansökan om pensionärsmedlemskap.PDF

Det här får du som är medlem

  • Det finns ett varierat utbud av aktiviteter.
  • Du kan få sponsring till en del av anmälningsavgiften för motionslopp.
  • Du kan själv lämna önskemål om en aktivitet som intresserar dig.
  • Det finns rabatter som du kan ta del av
  • Möjlighet att delta i konstlotteri, observera att lotteriet har en egen deltagaravgift.

Betalning av aktivitet

Betala via löneavdrag, swish eller Plusgiro

Det du har anmält dig till är bindande, det vill säga du får betala för det du anmält dig till även om du skulle få förhinder.

Du som är anställd betalar i första hand genom löneavdrag.

Pensionärsmedlemmar och andra som vi inte kan göra löneavdrag på, till exempel på grund av tjänstledighet eller sjukskrivning, betalar via insättning på Plusgiro eller via Swish.

Observera – Betalning ska vara gjord innan aktiviteten genomföres eller senast det datum som står i informationen om aktiviteten och att du som är pensionärsmedlem måste ha betalat in din medlemsavgift för att ha rätt att delta.

PlusGiro: 14 09 08-5
Viktigt att fylla i meddelanderaden och avsändare när du betalar via PG.
Namn och aktivitet ska anges.

Swisch: 123 209 0017
Viktigt att fylla i medelanderaden när du betalar via swish.
Namn och aktivitet ska anges.

Kontakt

post-och fakturaadress:

Personalföreningen Solön
c/o Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
solon@nynashamn.se

Organisationsnummer:  802473-3407

Solöns behandling av personuppgifter, GDPR

Solön har behov av att behandla vissa personuppgifter för att förse dig med direktinformation, sammanställa deltagarförteckningar samt för att kunna göra löneavdrag för bland annat konstlotteriet och andra tillfälliga arrangemang där du väljer att delta.

Personalföreningen Solön informerar dig härmed om att en del av dina personuppgifter måste hanteras för att fullfölja din anmälan till exemeplvis; konstlotteriet, resor av olika slag eller andra aktiviter där deltagarlistor behövs.

Dina personuppgifter kommer bland annat även användas för att förse dig med information samt nyheter och information om aktulle aktiviteter eller om konstlotteriet samt för att göra löneavdrag vid eventuella avgifter. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra föreningens förpliktelser gentemot dig som deltagare i   personalföreningens arrangerade evenemang.

De uppgifter vi samlat in och behandlar är: Namn, e-post, arbetsplats och namnunderskrift för medgivande av löneavdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Personalföreningen Solön. Du kontaktar oss via e-post solon@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Personalföreningen Solön. Skicka din begäran om registerutdrag till solon@nynashamn.se. Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta personuppgiftsansvarig.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.

Information om uppgifterna kommer att hanteras av ett personuppgiftsbiträde. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är medlem i Personalföreningen Solön. Därefter kommer de att raderas om inte annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen, kräver att de sparas.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida, www.nynashamn.se/, eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud/personuppgiftsombud.

Uppgifter om den personuppgiftsansvarige:
Personalföreningen Solön
c/o Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
Telefon: 08-520 680 00
e-post: solon@nynashamn.se
organisationsnummer: 802473-3407

Sidan granskad 2020-05-14

Sidansvarig:

Om webbplatsen

Webbkarta över hela webbplatsen

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp