Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Våld i nära relation

Våld i nära relationer är vanligare än vad många tror. Det finns möjlighet att få stöd och hjälp av socialtjänsten, sjukvården, polisen flera olika frivilligorganisationer. Den här sidan är för dig som är myndig.

Om du är rädd, hotad och/eller slagen av någon närstående finns det hjälp att få. Kontakta socialsekreterare mot våld i nära relation. Då kan du få information om vilken hjälp du kan få. Det finns flera olika insatser, från stödsamtal till skyddat boende. 

Om du inte talar svenska eller engelska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten.

Du som utövar våld mot närstående

​Det finns stöd att få även för dig som utövar våld. Socialtjänsten har socialsekreterare som erbjuder stöd- och motivationssamtal.

Du som är anhörig

Är du orolig för att någon närstående kan vara utsatt för våld i nära relation kan du ringa och få råd och stöd av socialsekreterare som arbetar mot våld i nära relation.

» Kvinnojouren PAX
länk till annan webbplats
Kvinnojouren Pax är en ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren Pax bildades 2015 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen drivs av en ideell styrelse och i jouren arbetar också en anställd verksamhetssamordnare.

»Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Origo är ett Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. De ger stöd och vägledning till unga mellan 13-26 år. Origo har kuratorer, barnmorska och polis som alla arbetar för stöd till utsatta.

»Manscentrum Östra Södertörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Manscentrum har sin verksamhet i Haninge men kan ta emot besök i Nynäshamn. Det är en ideell förening som ger professionellt stöd och rådgivning till män som utsätter eller som själva blir utsatta för våld i nära relation. De hjälper dig med frågor om relationer, våld, vårdnadstvister med mera.

»Brottsofferjouren, BOJ, i Haninge/Nynäshamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsofferjouren ger hjälp och stöd till personer som är utsatta för brott. Du kan ringa, skicka e-post eller träffa dem på deras mottagning. BOJ har mottagning hos polisen i Nynäshamn en dag i veckan. Du kan gå dit utan att boka någon tid. På deras webbplats ser du vilken dag och vilka tider de är här.

Sidan granskad 2018-03-08
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp