Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Anhöriggrupper 

Det finns flera olika anhöriggrupper i Nynäshamns kommun. I en anhöriggrupp finns det trygghet att prata med varandra om allt som dyker upp i ens vardag.

På grund av risk för smittspridning av covid 19 så träffas inte anhöriggrupperna fysiskt under våren 2020.

Har du frågor kring din roll som anhörig kan du ta kontakt med ansvarig för respektive anhöriggrupp eller med anhörigsamordnaren. Kontaktuppgifter finns under varje rubrik och till anhörigsamordnaren under rubriken Kontakt.

Anhöriggrupper till personer med beroende 

Anhöriggruppen drivs av kommunens behandlingsteam. Nästa kurs börjar den 20 februari klockan 18-20 på aktivitetshuset Idun, Idunvägen 1-3 i centrala Nynäshamn. Du får lära dig mer om hur du som anhörig till en person beroende kan hantera din situation. Första gången är en informationsträff, därefter följer sex träffar som är tema-baserade. Tema 1: Vad är beroende? Tema 2: Konsekvenser för anhöriga. Tema 3: Sätta gränser. Tema 4: Kommunikation. Tema 5: Strukturerad problemlösning. Tema 6: Gå vidare i livet.

Kontakta behandlingsteamets anhörigkontakt Sven-Erik Vestblom för anmälan och mer information, svenerik.vestblom@nynashamn.se, 08-520 738 78. Verksamheten är kostnadsfri.

Al-anon är en ideell förening som erbjuder stöd till anhöriga och vänner till alkoholmissbrukare. Tid: Söndagar klockan 19.00.
Plats: Hamngatan 6 i församlingshemmet Nynäshamn. För kontakt med
Al-anon Nynäshamn, e-post: alanon.nynashamn@gmail.com.

Anhöriggrupp till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Gruppen drivs av Attention Nynäshamn. För mer information se www.attention-nynashamn.se eller www.facebook.com/attentionnynashamn/. Du kan också kontakta dem via e-post: kontakt@attention-nynashamn.se.

Anhöriggrupp för anhöriga till personer som har drabbats av stroke

Gruppen drivs av Strokeföreningen Södertörn. Kontaktperson; Kerstin Persson, ingakerstin@hotmail.com, 08 520 171 26. Grupperna träffas
på Rosengårdens äldrecentrum, Fridhemsvägen 8, Nynäshamn.
Grupp 1 - varannan tisdag klockan 13.30-15.30.
Grupp 2 - varannan onsdag klockan 17.30-19.30.

Anhöriggrupp för anhöriga till demenssjuka

Drivs av Nynäshamns Demensförening. Kontaktperson är Barbro Ollén, e-post: barbroollen@hotmail.com, telefon: 073-344 96 58. Gruppen träffas på Rosengårdens äldrecentrum, Fridhemsvägen 8, Nynäshamn. Träffarna är var tredje torsdag klockan 15.00-16.30.

Gruppen Unga anhöriga till demenssjuka drivs av anhörigkonsulenter i Stockholms län. Den är till för dig som är mellan 18-30 år.
Våren 2020 är träffarna på tisdagar 28 januari, 3 mars, 14 april och 2 juni. Gruppen träffas i Stockholm på Baltzar träfflokal på nedre botten, Bolinders plan 1, Stockholm.
Du kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan till Anna eller Riikka,
e-post: anna.b.andersdotter@stockholm.se och riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se.

Andra grupper

Svenska kyrkan kan du vända dig till då du behöver samtalsstöd.
e-post: nynashamn.forsamling@svenskakyrkan.se.

Röda Korset i Nynäshamn erbjuder samtalsstöd. För mer information se deras hemsida https://kommun.redcross.se/nynashamn/

Sidan granskad 2020-05-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp