Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år, bor i Nynäshamns kommun och har en psykisk funktionsnedsättning.

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga och formulera dina behov och stötta dig i kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan med flera. Det kan till exempel gälla frågor om ekonomi, vård, boende eller sysselsättning. Personligt ombud arbetar inte med myndighetsutövning och kan därmed inte besluta om insatser.

Hur går det till?

Det personliga ombudets arbete sker på ditt uppdrag. Det är dina önskemål, behov och lagliga rättigheter som styr arbetet. Målet är att du ska få ökad självständighet och en högre livskvalitet. Stödet är frivilligt och kostar ingenting. Personligt ombud utför ingen myndighetsutövning, skriver inga journaler och har tystnadsplikt.

Sidan granskad 2017-04-03
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp