Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar om hemlösa och tiggeri

Är det lagligt att tigga?

Ja, i Sverige är det inte olagligt att tigga på offentliga platser. Det är först olagligt när den som tigger uppför sig så påstridigt att det räknas som ofredande eller att polisen får en konkret misstanke om människohandel.

Får man tigga var som helst?

Nej, det är endast tillåtet på offentlig plats. Det innebär allmänna vägar, gator, torg, parker och liknande. 

I november 2019 beslutade kommunfullmäktigemöte att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser där tiggeriförbud ska gälla samt återkomma med ett förslag på reviderade ordningsföreskrifter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ännu inte återkommit i frågan.

Får man sova på offentlig plats?

Det finns inget förbud mot det i dagens lokala ordningsföreskrifter.

Vad är kommunens ansvar?

För personer som vistas i kommunen men som inte är bosatta i kommunen har socialtjänsten enbart ett ansvar att hjälpa till vid en akut nödsituation. Sådan hjälp kan bestå av enstaka bistånd till mat, logi eller hemresa och om personen vänder sig till socialtjänsten. Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske efter ansökan och en enskild prövning av den sökandes behov.

Ordnar socialförvaltningen bostäder?

I socialförvaltningens uppdrag ingår inte att ordna bostäder, det är individens eget ansvar. Det kan dock finnas vissa situationer när socialförvaltningen kan hyra ut en bostad i andra hand till en kommunmedborgare, ett så kallat socialt kontrakt. En sådan situation kan till exempel vara att en individ har psykiska funktionsnedsättningar eller rehabilitering vid missbruk.

Vad är kommunens ansvar för barnen?

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller barn. Även om en familj inte själv söker hjälp så har socialtjänsten bland annat genom uppsökande verksamhet ett ansvar att försäkra sig om att inte något barn far illa.

Är du som kommunmedborgare orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta. Du kan ringa eller skriva ett brev. Du har rätt att vara anonym.

Sidan granskad 2020-02-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp