Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nationella minoriteter

Du som bor i Nynäshamns kommun och tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter har stärkta rättigheter och möjligheter när det kommer till att behålla och utveckla din kultur i kommunen. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

De nationella minoriteternas flaggor

Illustration minabibliotek.se

Nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna som erkänts av Sveriges regering är sverigefinnar, samer, judar, romer och tornedalingar. De fem minoritetsspråken är finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.

Lagen om nationella minoriteter

När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utgick de från Europarådets konventioner. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den säger också att du som identifierar dig med någon av de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla din kultur och att förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor. Ett särskilt fokus ska ligga på att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Nationellt minoritetsarbete i Nynäshamn

I december 2019 antog kommunfullmäktige dokumentet Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun. Målet är med riktlinjerna är att utveckla hållbara och goda relationer mellan det lokala majoritetssamhället och de nationella minoriteterna och därigenom främja och stärka de olika minoriteternas egenmakt. Lokala föreningar som tillhör någon av de nationella minoriteterna och som önskar delta i samråd kring frågor som berör dem är välkomna att kontakta Elin Giotis, samhällsplanerare.

Nationellt minoritetsarbete i Sverige

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp hur myndigheter förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De genomför till exempel informations- och utbildningsinsatser samt ger stöd till kommuner och andra myndigheter.

På hemsidan minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du ta del av mer information om kultur, språk och vardag från de fem nationella minoriteterna. Där kan du också ta del av vad de stärkta skyddet innebär och vilka rättigheter du som identifierar dig med en nationell minoritet har.

Sidan granskad 2020-01-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp