Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så går det till när du kontaktar oss

När du kontaktar oss hör en socialsekreterare av sig inom två arbetsdagar. Då får du information om vilka behandlingar och stödinsatser som socialtjänsten i Nynäshamns kommun har. Om du önskar fortsatt kontakt efter informationssamtalet inleds en utredning av en socialsekreterare.

Så här går en utredning till

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. 
En del i kartläggningen är en strukturerad intervju som kallas ASI.
ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser.

Du kan läsa mer om ASI-intervjun på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats I intervjun får du svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning, arbete, familj med mera. Vi sammanställer sedan utredningen skriftligt och du får ett beslut där vi talar om hur vi kan hjälpa dig.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut av insats kan du överklaga det genom att skriva till kommunen. Skrivelsen ska ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska du tala om vilket beslut du vill överklaga och hur du vill att beslutet ska ändras.

Skrivelsen ska innehålla uppgift om ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer samt vara undertecknad av dig eller ditt ombud. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholms län

Om du inte är nöjd med en insats kan du lämna en synpunkt.

Sidan granskad 2019-08-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp