Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så går det till när du kontaktar oss

När du kontaktar oss hör en socialsekreterare av sig till dig inom två arbetsdagar. Då får du information om vilka behandlingar och stödinsatser som Nynäshamns kommun har. Om du önskar fortsatt kontakt efter samtalet inleder vi en utredning.

Så här går en utredning till

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. 
En del i kartläggningen är en strukturerad intervju som kallas ASI.
ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. I intervjun får du svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning, arbete, familj med mera. Vi sammanställer sedan utredningen skriftligt och du får ett beslut där vi talar om hur vi kan hjälpa dig.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det genom att skriva till kommunen. Skrivelsen ska ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska du uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ditt ombud. Du ska också tala om vilket beslut du vill överklaga och hur du vill att beslutet ska ändras.

Om kommunen inte ändrar beslutet skickar vi det vidare ditt överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Sidan granskad 2020-01-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp