Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk och beroende

Om du har problem med missbruk eller beroende kan du få stöd av kommunen. Börja med att fylla i kontaktformuläret och sedan tar vi kontakt med dig. Du kan också använda formuläret för att göra en orosanmälan för någon annan person.

Kontaktformulär

Så här går det till när du kontaktar oss

När du kontaktar oss hör en socialsekreterare av sig till dig inom två arbetsdagar. Då får du information om vilka behandlingar och stödinsatser som Nynäshamns kommun har. Om du önskar fortsatt kontakt efter samtalet inleder vi en utredning.

Det är en socialsekreterare som gör utredningen tillsammans med dig och i den kartlägger ni vilka stödinsatser som passar dig. En del av utredningen är en strukturerad intervju som kallas ASI och som är en standardiserad bedömningsmetod. I intervjun får du svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning, arbete, familj med mera. Vi sammanställer sedan utredningen skriftligt och du får ett beslut där vi talar om hur vi kan hjälpa dig.

Om du vill överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det genom att skriva till oss på kommunen. Din överklagan ska ha kommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. I din överklagan ska du uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer och den vara undertecknad av dig eller ditt ombud. Du ska också tala om vilket beslut du vill överklaga och hur du vill att beslutet ska ändras.

Om kommunen inte ändrar beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

Du har rätt att få en samordnad plan

Du som har flera kontakter inom vård, stöd och omsorg har rätt att få hjälp med en samordnad plan, en så kallad SIP. Planen för­bättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, närstående och berörda myndigheter. I den samordnade planen ska det framgå vilka insatser som ska göras, ansvarsförhållanden och hur planen ska följas upp.

» Kort film om SIPlänk till annan webbplats.
» Frågor och svar om SIP - på SKL.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beroendemottagningen

Kommunens beroendemottagning hittar du på Idunvägen 1.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Mottagningen bemannas vanligtvis måndag - torsdag 8-17 och fredag 8-15. Du kan också nå oss genom att ringa till kommunens kontaktcenter på telefon 08-520 680 00. 

Behöver du hjälp på kvällar och helger kan du istället ringa till Socialjouren. 

Om du behöver medicinsk hjälp eller läkarbedömning vänder du dig istället till Landstingets beroendecentrum. Kommunens och landstingets beroendevård i Nynäshamn sitter i samma lokaler på beroendemottagningen.

Det här stödet kan du få

Sidan granskad 2020-06-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp