Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avgifter för personer med funktionsnedsättning

Stödet till personer med funktionsnedsättning är i princip alltid avgiftsfritt. Inom vissa verksamheter tar kommunen dock ut avgifter.

Avgifter på gruppboenden och servicebostäder

Din hyra beror på hur stor lägenheten är och vilka gemensamma utrymmen som finns. Kontrakt på lägenheten skrivs mellan dig och Nynäshamns kommun. Du betalar själv för din mat.

Avgift för mat vid korttidsvistelse och placeringar utanför det egna hemmet

Personer som har korttidsvistelse utanför det egna hemmet, med verkställighet hos en kontaktfamilj och personer med placering utanför det egna hemmet betalar en avgift för mat. I avgiften ingår kostnader för samtliga måltider.

  • 90 kronor för vuxna/dag (18 år och uppåt)
  • 65 kronor för barn/dag (0-17 år)

Avgift för trygghetslarm

Månadskostnaden för ett trygghetslarm är 245 kronor per månad. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Avgift för hemtjänst

Timtaxa innebär att du betalar per timme för din hemtjänst. Du betalar utifrån din beviljade tid. I timtaxan ingår också restid till och från din bostad. Likaså ingår tid för upprättande av genomförandeplan samt visst stöd från din kontaktman.

Timtaxa för hemtjänst

En timme hemtjänst

295 kronor/månaden

Två timmar hemtjänst

590 kronor/månaden

Tre timmar hemtjänst

885 kronor/månaden

Fyra timmar hemtjänst

1180 kronor/månaden

Fem timmar hemtjänst

1475 kronor/månaden

Mer än sex timmar hemtjänst

1772 kronor/månaden (maxtaxa)

 
Sidan granskad 2020-02-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp