Lyssna på sidan Lyssna

Funktionsnedsatt

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen. Det finns olika former av stöd som till exempel gruppboende, boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet.

Så här ansöker du, steg för steg

1. Du ska tillhöra en personkrets

Du har rätt till stöd och hjälp om du tillhör någon av följande tre personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Tillhör du inte någon personkrets kan du ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL).

2. Lämna in en ansökan

Du kan ansöka genom att fylla i ansökningsblankett LSSPDF eller ansökningsblankett Socialtjänstlagen, SoLPDF. Du kan även få blanketten av en handläggare och då kan du också få hjälp att fylla i blanketten.

3. Träffa handläggaren

En handläggare tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett hembesök. Vid besöket går handläggaren och du tillsammans igenom vilka behov av stöd och hjälp som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Vid mötet kommer handläggaren vilja ha en skriftlig utredning från till exempel läkare, psykolog eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan enskilt. Det innebär att det är just dina behov av stöd som ska prövas. Vilken hjälp du får, när, var och hur den utförs beror på hur omfattande dina behov av stöd och hjälp är.

4. Du får ett beslut

Handläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet betyder beslut om det stöd och hjälp du kan få.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Ditt beslut

  • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få.
  • Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en förklaring.  
  • Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt.
  • Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

5. Du har rätt att överklaga

Om du har fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga.

Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till till handläggare på socialförvaltningen på Nynäshamns kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet.

6. Vi garanterar att

  • Du kontaktas av en handläggare inom två helgfria vardagar.
  • Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar.
  • Vi svarar på brev inom fem arbetsdagar.
  • Du får hjälp med att överklaga beslutet ifall du inte är nöjd.
  • Du bemöts med förståelse och respekt.
Sidan granskad 2020-01-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp