Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

God man, förvaltare

En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv.

Du kan ansöka om en god man om du fyllt 16 år. Även anhöriga och myndigheter kan anmäla till Överförmyndarnämnden om en person har ett behov av en god man.

Överförmyndarnämnden gör en behovsutredning

Överförmyndarnämnden gör en behovsutredning för att avgöra om ansökan om god man ska lämnas till tingsrätten, som fattar beslutet.

För att Överförmyndarnämnden ska kunna göra en behovsutredning ska skälen för behov av en god man framgå. Behovet av god man ska intygas med ett läkarintyg och/eller en social utredning från en tjänsteman med god kännedom om den enskilde.

Det är frivilligt att ha en god man, ingen kan få det mot sin vilja. Godmanskapet förutsätter därmed både samtycke och samarbete. Förstår inte den enskilde vad saken gäller och därmed inte kan lämna sitt samtycke kan samtycket ersättas med ett läkarintyg. Vid dessa fall ska även den enskildes närmaste anhöriga samtycka.

»Kontakta Södertörns Överförmyndarnämnd om du vill ha en god man eller förvaltare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du bli god man eller förvaltare?

Uppdraget som god man innefattar tre huvuduppgifter:

  • förvalta egendom (det vill säga sköta ekonomin)
  • bevaka rätt (det vill säga företräda huvudmannen)
  • sörja för huvudman (det vill säga se till att huvudmannen har det bra)

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt lite. När en god man utses är det en frivillig åtgärd vilket betyder att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Förvaltarskapet är däremot en tvångsåtgärd som betyder att en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. En förvaltare kan utses åt en person som är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

»Kontakta Södertörns Överförmyndarnämnd om du vill bli god man eller förvaltare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överförmyndarnämndens uppgifter

Södertörns överförmyndarnämnd, som är gemensam mellan Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge och Tyresö kommuner, ligger i Haninge kommun och deras uppgift är bland annat att se till så förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. 

Sidan granskad 2017-05-04
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp