Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

God man, förvaltare

Om du har du svårt att se efter dina ekonomiska, juridiska och personliga intressen kan en domstol utse en speciell person som får hjälpa dig. Personen blir din gode man eller förvaltare, beroende på hur ditt behov ser ut.

En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt lite.

God man är en frivillig åtgärd vilket betyder att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som betyder att den kan utses utan huvudmannens samtycke. Det kan bero på att personen är oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

Ansök själv eller ta hjälp av någon på kommunen

Har du redan en handläggare på kommunen kan du eller en anhörig ta hjälp av hen för att göra en ansökan.

Om du inte har en kontakt inom kommunen kan du eller en anhörig ansöka om att få god man eller förvaltare. För att göra en egen ansökan hör du av dig till oss på Överförmyndarnämnden »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Vissa myndigheter kräver ett sådant bevis om du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik. Beviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. För att få ett förvaltarfrihetsbevis hör du av dig till Södertörns överförmyndarnämnd.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Uppdraget som god man innefattar tre huvuduppgifter:

  • förvalta egendom, det vill säga sköta ekonomin.
  • bevaka rätt, det vill säga företräda huvudmannen.
  • sörja för huvudman, se till att huvudmannen har det bra.

»Kontakta Södertörns Överförmyndarnämnd om du vill bli god man eller förvaltare.länk till annan webbplats

Sidan granskad 2020-06-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp