Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

God man, förvaltare

En del personer har svårt att sköta sin ekonomi själv eller bevaka sina rättigheter. Då kan en god man behövas.

Du kan ansöka om en god man om du fyllt 16 år. Även anhöriga och myndigheter kan anmäla till Överförmyndarnämnden om en person har ett behov av en god man. Det finns två sätt att starta ett ärende om att få god man eller förvaltare, genom en anmälan eller en egen ansökan.

Ansökan om god man

Har du en kontakt inom kommunen, till exempel en socialsekreterare eller liknande kan du kontakta hen och berätta att du vill ha en god man eller förvaltare. Då gör vi på kommunen en anmälan till överförmyndarnämnden om ditt behov.

Om du inte har någon kontakt inom kommunen kan du eller en anhörig göra en egen ansökan till tingsrätten om att få god man eller förvaltare. För att göra en egen ansökan hör du av dig till Överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik. Beviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. För att få ett förvaltarfrihetsbevis hör du av dig till Södertörns överförmyndarnämnd.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Uppdraget som god man innefattar tre huvuduppgifter:

  • förvalta egendom (det vill säga sköta ekonomin)
  • bevaka rätt (det vill säga företräda huvudmannen)
  • sörja för huvudman (det vill säga se till att huvudmannen har det bra)

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt lite. När en god man utses är det en frivillig åtgärd vilket betyder att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Förvaltarskapet är däremot en tvångsåtgärd som betyder att en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. En förvaltare kan utses åt en person som är helt oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

»Kontakta Södertörns Överförmyndarnämnd om du vill bli god man eller förvaltare.länk till annan webbplats

Överförmyndarnämndens uppgifter

Södertörns överförmyndarnämnd, som är gemensam mellan Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge och Tyresö kommuner, ligger i Haninge kommun och deras uppgift är bland annat att se till så förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina sysslor. 

Sidan granskad 2019-12-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp