Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vanliga frågor och svar

Hur mycket pengar kan jag få?

Regeringen fastställer varje år den lägsta summan för de utgifter ett hushåll har för mat, kläder/skor, lek, fritid, hälsa och hygien samt gemensamma kostnader för hushållet så som internet och telefoni. Detta kallas för riksnorm och är lika för alla Sveriges kommuner. På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. »Till provberäkningen.länk till annan webbplats

Vad kan jag få försörjningsstöd för?

Utöver den så kallade riksnormen (se frågan ovan) kan du få ersättning för din hyra, elkostnad, hemförsäkring, facklig medlemsavgift, a-kassa, barnomsorg och i vissa fall resor. Du kan även få ersättning för mediciner och vårdkostnader, som ingår i högkostnadsskyddet, om du kan styrka dessa belopp.

När kommer mina pengar?

Försörjningsstödet betalas ut den 27:e i varje månad. Du måste lämna in en komplett månadsansökan minst 10 arbetsdagar innan detta datum.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Det är individuellt vilka handlingar som du behöver skicka med när du ansöker. Exempel på handlingar som alltid ska skickas med är kontoutdrag som styrker din ekonomiska situation och underlag som styrker din sysselsättning och dina utgifter.

Hur får jag tag i en handläggare?

Har du inte redan numret till din handläggare ringer du till kommunens Kontaktcenter och ber att dom kopplar dig. Du når Kontaktcenter på 08-520 680 00 eller kontaktcenter@nynashamn.se. De flesta handläggare på försörjningsstöd har följande telefontider:
Måndag, tisdag, fredag 9.00-10.00
Torsdag 15.00-16.00

Vad innebär en handlingsplan?

En handlingsplan innebär att vi tillsammans utformar en plan med insatser som leder dig mot självförsörjning. Handlingsplanen ligger till grund för ditt försörjningsstöd och kan även innefatta planer tillsammans med andra myndigheter som du har kontakt med.

Vad betyder det att jag ska göra en självskattning?

I samband med att vi tillsammans utformar en handlingsplan kommer du att få göra en självskattning av hur nära du står arbetsmarknaden. Att vi infört självskattningen beror på att vi ska kunna utveckla och söka insatser som passar med dina behov.

Måste jag vara inskriven på Arbetsförmedlingen?

Ja. Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetsför och kan ta ett arbete. Finns det några hinder till att vara inskriven är det viktigt att du pratar med din handläggare om det.

Vad händer om jag blir utskriven från Arbetsförmedlingen?

Om du har missat tider eller möten kan du riskera att du missar delar eller hela ditt försörjningsstöd. Om du och din handläggare på Arbetsförmedlingen är överens om att du behöver andra insatser än det Arbetsförmedlingen erbjuder kan det bli en ny planering med din socialsekreterare för försörjningsstödet.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du inte kan arbeta av hälsoskäl är grundregeln att du ska vara sjukskriven med ett läkarintyg. Därefter är det viktigt att du pratar med din handläggare så att ni kan planera andra insatser. Försäkringskassan har skärpt sina krav vad gäller hur länge man får vara sjukskriven innan det sker åtgärder. Vi följer Försäkringskassans riktlinjer och rättar oss efter det.

Varför får jag avslag?

Försörjningsstödet ställer krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. En anledning till att du fått avslag kan vara att du har egna inkomster, att du inte följt din handlingsplan eller att du inte har lämnat in det underlag som krävs.

Kan jag överklaga?

Ja, du kan överklaga ditt beslut. Din överklagan skickas till handläggaren som fattade beslutet. Du måste överklaga inom tre veckor från beslutsdatum.

Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Om handläggaren inte ändrar på beslutet skickar vi din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ditt ärende.

Om du överklagar påverkar det inte ditt ärende i övrigt och det är kostnadsfritt. All personal hos oss kan hjälpa dig att överklaga. Du kan bara överklaga om du fått avslag.

» Blankett för överklagan. PDFDu kan även skriva en egen överklagan med samma innehåll som i blanketten.

Sidan granskad 2019-08-29

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp