Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan som är en förenklad form av bouppteckning.

När en person har avlidit ska dödsbodelägarna upprätta en bouppteckning som ska lämnas in till Skatteverket. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets hemsida.

Om det inte finns tillgångar i dödsboet eller om det endast räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om att en dödsboanmälan ska upprättas hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand täcka begravningskostnaderna. Om inte tillgångarna i dödsboet täcker begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i den avlidnes hemkommun.

Handlingar som du kan behöva lämna in

Följande handlingar (lämna alltid kopior!) kan du behöva lämna in vid en dödsboutredning.

 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt möjligt).
 • Den senaste deklarationen (beställs från Skatteverket om den inte finns tillgänglig).
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift om banktillgångar på dödsdagen och utbetalningar som inkommit till dödsboet efter dödsdagen.
 • Uppgifter om eventuella fordon.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen.
 • Uppgift om innestående fordringar till exempel skatteåterbäring.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Offert eller faktura på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuellt äktenskapsord.
 • Om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuellt inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Eventuellt bouppteckning efter tidigare avliden maka/make.
 • Eventuellt efterlevande make/registrerad partners tillgångar och skulder.
Sidan granskad 2020-06-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp