Lyssna på sidan Lyssna

Arbets- och utvecklingscentrum

För dig som har försörjningsstöd erbjuder Arbets- och utvecklingscentrum (AUC) olika insatser och aktiviteter för att du ska kunna försörja dig själv.

Informationsträff

Träffens syfte är att fungera som en första introduktion till Arbets- och utvecklingscentrum. Du får information om verksamheten och om nästa uppstartskurs. Informationsträffarna hålls löpande en gång per vecka på tisdagar och pågår cirka en timme.

Uppstartskurs

Syftet med uppstartskursen är att du ska komma igång, få perspektiv på din situation och hitta nya vägar till egen försörjning. När du har gått kursen är det tänkt att du ska ha en realistisk planering för att komma vidare. Kursen pågår under fyra veckor, tre dagar per vecka under två timmar.

Jobbsök

Insatsen jobbsök riktar sig till dig med som har behov av stöd att söka arbete för att bli självförsörjande. Jobbsöket genomförs en gång/vecka under två timmar.

Kartläggning/bedömning

Insatsen Kartläggning handlar om att du ska få en bra planering för att kunna försörja dig själv.

Nätverksskapande arbete

Insatsen ger dig stöd i olika myndighetskontakter.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsmetod som ska öka din motivation och få stöd med strategier för att hantera svårigheter på din väg mot egen försörjning.

Arbetsträning

Pröva och träna din arbetsförmåga i konkreta arbetsuppgifter på en arbetsplats.

Praktik

Praktikplaceringen sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och är till för dig som står nära arbetsmarknaden och aktivt söker arbete. Syftet med praktikplatsen är att det ska leda till en anställning.

Ackvirering

Ackvirering är en insats där vi letar efter en arbetsplats som passar just dina färdigheter och intressen.

Stöd till dig som har kontakt med Arbetsförmedlingen

Vi erbjuder dig enskilt stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen för att öka dina möjligheter att ta del av deras utbud för att du ska komma vidare till arbete eller studier.

Kommunal arbetsmarknadsanställning/ stödanställning

Insatsen innebär att du får en anställning på en offentlig arbetsplats via AUC med särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Exempel på kommunala arbetsmarknadsanställningar kan vara Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) eller nystartsjobb. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilken typ av stödanställning du kan få.

Säkerställa egen försörjning

Syftet med insatsen är att du under en begränsad period ska få möjlighet till fortsatt stöd för att behålla arbete eller studier och fortsätta vara självförsörjande.

Sidan granskad 2020-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp