Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

E-tjänster och blanketter bygga och bo

Här kan du söka bygglov, planbesked, beställa kartor, titta i diariet och lämna vattenavläsning.

Att använda e-tjänster är både snabbare och enklare än att fylla i och skicka in blanketter. Om det både finns en e-tjänst och en blankett för det du vill göra, välj gärna e-tjänsten.


Bygglov, rivningslov, marklov
ÄrendeE-tjänstBlankett

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov


Digital blankett
länk till annan webbplats
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd och rivningsanmälan


Digital blankettlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbesked


Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Anmälan om kontrollansvarig


Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning


Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Begäran om slutbesked/slutbevis


Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Strandskyddsdispens


Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Villkorsbesked


Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Så överklagar du till Länsstyrelsen gällande:
- Lov och förhandsbesked
- Strandskyddsdispenser
- Tillsynsärenden
- Anmälningsärenden med startbesked


BlankettPDF
PDF


 
Plan
ÄrendeE-tjänstBlankett

Ansökan om planbesked

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

 
Kartor och mätning
ÄrendeE-tjänstBlankett

Nybyggnadskarta

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Lägeskontroll

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Utdrag ur baskarta

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Utstakning

 

Digital blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus

 

Digital blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

 
Vatten och avlopp
ÄrendeE-tjänstBlankett

Avläsning av vattenmätare

Till e-tjänst


Avläsning av vattenmätare vid ägarbyte


Pdf för utskriftPDF

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)


Blankett
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Mina uppgifter som VA-kund

Till e-tjänst


Anmälan om fettavskiljare


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

 

 

Sopor och avfall
ÄrendeE-tjänstBlankett

Gemensam sopbehållare

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

Uppehåll i avfallshämtning

 

BlankettPDF

 
Betalning och fakturor från kommunen
ÄrendeE-tjänstBlankett

Autogiro (Läs om e-faktura)


BlankettPDF
 
Felanmälan
ÄrendeE-tjänstBlankett
FelanmälanTill e-tjänsten 
Synpunkter och förslag
ÄrendeE-tjänstBlankett
Lämna din synpunktTill e-tjänst 
Medborgarförslag-FörslagsblankettPDF
Klagomål på skolverksamheten-BlankettPDF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

18 av 73 fick hjälp av sidans information.

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-10-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp