Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

E-tjänster och blanketter bygga och bo

Här kan du söka bygglov, planbesked, beställa kartor, titta i diariet och lämna vattenavläsning.

Att använda e-tjänster är både snabbare och enklare än att fylla i och skicka in blanketter. Om det både finns en e-tjänst och en blankett för det du vill göra, välj gärna e-tjänsten.

Bygglov, rivningslov, marklov
ÄrendeE-tjänstBlankett

Ansökan om bygglov

 

Blankettlänk till annan webbplats

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om kontrollansvarig

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Marklov

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rivningsanmälan

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rivningslov

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran om slutbesked/slutbevis

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strandskyddsdispens

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villkorsbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagande, bygg- och miljöärenden samt parkeringstillstånd

 

BlankettPDF

Överklagande, olovligt byggande

 

BlankettPDF
 
Plan
ÄrendeE-tjänstBlankett

Planbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Kartor och mätning
ÄrendeE-tjänstBlankett

Nybyggnadskarta


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägeskontroll

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdrag ur baskarta

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstakning

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Vatten och avlopp
ÄrendeE-tjänstBlankett

Avläsning av vattenmätare

Till e-tjänst

 

Avläsning av vattenmätare vid ägarbyte

 

BlankettPDF

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mina uppgifter som VA-kund

Till e-tjänst

 

Anmälan om fettavskiljare

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Sopor och avfall
ÄrendeE-tjänstBlankett

Gemensam sopbehållare

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppehåll i avfallshämtning

 

BlankettPDF
 
Betalning och fakturor från kommunen
ÄrendeE-tjänstBlankett

Autogiro (Läs om e-faktura)


BlankettPDF
 
Felanmälan
ÄrendeE-tjänstBlankett
FelanmälanTill e-tjänsten 
Synpunkter och förslag
ÄrendeE-tjänstBlankett
Lämna din synpunktTill e-tjänst 
Medborgarförslag-FörslagsblankettPDF
Klagomål på skolverksamheten-BlankettPDF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-05-16
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp