Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

E-tjänster och blanketter bygga och bo

Här kan du söka bygglov, planbesked, beställa kartor, titta i diariet och lämna vattenavläsning.

Att använda e-tjänster är både snabbare och enklare än att fylla i och skicka in blanketter. Om det både finns en e-tjänst och en blankett för det du vill göra, välj gärna e-tjänsten.

Tillfällig lösning direkt efter nyår

Sedan nyårsskiftet till 2020 saknas en uppdatering av vissa blanketter och e-tjänster i listan nedan. Det hela ska åtgärdas inom kort.

Tills vidare kan ni ändå få tillgång till de önskade tjänsterna via att kontakta kommunens kontaktcenter, som nås på 08-520 680 00 eller kontaktcenter@nynashamn.se


Bygglov, rivningslov, marklov
ÄrendeE-tjänstBlankett

Bygglov, rivningslov och marklov, ansökan


Digital blankett
länk till annan webbplats

Ej bygglovpliktig åtgärd och rivning, anmälan


Pdf för utskriftPDF

Förhandsbesked, ansökan


Pdf för utskriftPDF

Kontrollansvarig, anmälan


Pdf för utskriftPDF

Lov för skylt/ljusanordning, ansökan


Pdf för utskriftPDF

Slutbesked/slutbevis, begäran


Pdf för utskriftPDF


Strandskyddsdispens


Pdf för utskriftlänk till annan webbplats

VillkorsbeskedSå överklagar du till Länsstyrelsen gällande:
- Lov och förhandsbesked
- Strandskyddsdispenser
- Tillsynsärenden
- Anmälningsärenden med startbesked


BlankettPDF
PDF


 
Plan
ÄrendeE-tjänstBlankett

Ansökan om planbesked


Ny blankett är under framtagande

 
Kartor och mätning
Beställning av:E-tjänstBlankett

Karta för bygglovsansökan


Digital blankett för ifyllnad och utskriftPDF

Karta (ej bygglov)


Digital blankett för ifyllnad och utskriftPDF

Lägeskontroll


Digital blankett för ifyllnad och utskriftPDF

Utstakning


Digital blankett för ifyllnad och utskriftPDF

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder


Digital blankett för ifyllnad och utskriftlänk till annan webbplats

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus


Digital blankett för ifyllnad och utskriftlänk till annan webbplats

Beställning av gränsutvisning


Digital blankett för iflyllnad och utskriftPDF

 
Vatten och avlopp
ÄrendeE-tjänstBlankett

Avläsning av vattenmätare

Till e-tjänst


Avläsning av vattenmätare vid ägarbyte


Pdf för utskriftPDF

Servisanmälan - Beställni anslutning till kommunalt vatten och avlopp


PDF-blankett för ifyllnad och utskriftlänk till annan webbplats


Mina uppgifter som VA-kund

Till e-tjänst


Anmälan om fettavskiljare


Ny blankett är under framtagandeSopor och avfall
ÄrendeE-tjänstBlankett

Gemensam sopbehållare


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Uppehåll i avfallshämtning


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

 
Betalning och fakturor från kommunen
ÄrendeE-tjänstBlankett

Autogiro (Läs om e-faktura)


BlankettPDF
 
Felanmälan
ÄrendeE-tjänstBlankett

Felanmälan

Till e-tjänsten

 

Synpunkter och förslag
ÄrendeE-tjänstBlankett

Lämna din synpunkt

Till e-tjänst


Medborgarförslag

-

FörslagsblankettPDF

Klagomål på skolverksamheten

-

BlankettPDF
Sidan granskad 2020-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp