Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Alla e-tjänster och blanketter A-Ö

Här kan du söka e-tjänster och blanketter i alfabetisk ordning.

Alla e-tjänster och blanketter
Ärendee-tjänstBlankett

Anmälan till grundskolan 2017/2018

 

blankettPDF

Anmälan till kommunal förskoleklass 2017/2018

 

Inskrivningsblankett PDF

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)

                              

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autogiro (Läs om e-faktura)


Blankett PDF

Avläsning av vattenmätare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettPDF

Avsteg från barnomsorgsregler

 

AnsökningsblankettPDF

Barnomsorg kommunal i Nynäshamns kommun

 

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnomsorg kommunal/enskild i annan kommun

 

AnsökningsblankettPDF

Bidrag till pensionärs. Sjuk- och funktionshinderföreningar

 

AnsökningsblankettPDF

Boka lokal och idrottsanläggningar

Till e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om

 

AnsökningsblankettPDF

Bostadsanpassningsbidrag, fullmakt

 

FullmaktPDF

Bygglov


Blankettlänk till annan webbplats

Catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck med mera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

 

Dexter

Till e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Diarium

Till diariet

 

Dispens för tung transport

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontroll folköl och tobak. Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll.

 

BlankettPDF

Ej bygglovpliktig åtgärd

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Till e-tjänst

 

Fotobilaga parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fullgöra skolgång i annat rektorsområde

 

AnsökningsblankettWord

Förhandsbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av tobaksvaror

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

 

Försäljning och servering av folköl

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försörjningsstöd varje månad (om du redan har försörjningsstöd)

 

AnsökningsblankettPDF

Gemensam sopbehållare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inackorderingsbidrag för gymnasieskola

 

AnsökningsblankettPDF

Inkomstförfrågan

 

BlankettPDF

Intresseanmälan vigsel

Till e-tjänst

 

Klagomål på skolverksamheten

 

BlankettPDF

Kontrollansvarig

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansökan om

 

AnsökningsblankettPDF

Ledighet för elev, ansökan

 

AnsökningsblankettPDF

Lokalbidrag, pensionärs-, sjuk- och handikappföreningar

 

AnsökningsblankettPDF

Lotteriredovisning

 

RedovisningsblankettWord

Lotteriregistrering

 

RegistreringsblankettPDF

Lotteristart, anmälan

 

AnmälningsblankettWord

Lotteritillstånd


AnsökningsblankettPDF

Lägeskontroll

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lämna din synpunkt

Till e-tjänst

 

Marklov

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarförslag

 

FörslagsblankettPDF

Mina uppgifter, vattenmätare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Modersmålsundervisning

 

AnsökningsblankettPDF

Nybyggnadskarta

 Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rivningsanmälan

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetssamtal

 

AnmälningsblankettPDF

Servera alkoholdrycker

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod, provsmakning till allmänheten

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Serveringsansvarig personal

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Skolgång, fritids och förskoleklass

 

AnsökningsblankettPDF

Skolskjuts

 

AnsökningsblankettPDF

Skolskjuts vid växelvis boende

 

AnsökningsblankettPDF

Skylt/ljusanordning

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutbevis/Slutbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagen, ansökan om

 

AnsökningsblankettPDF

Strandskyddsdispens

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppehåll i avfallshämtning

 

BlankettPDF

Utdrag ur baskarta

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstakning

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver försörjningsstödet (till exempel saker till hemmet eller tandvård)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valblankett, hemtjänstutförare

 

ValblankettPDF

Webbkartor

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Villkorsbesked

 

Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagande, bygg- och miljöärenden samt parkeringstillstånd

 

BlankettPDF

Överklagande, olovligt byggande

 

BlankettPDF
 

 

 

Södertörns miljö och hälsoförbund även kallat SMOHF, har blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som rör livsmedel, vatten, enskilt avlopp, luftvård, avfall, buller, radon, djurskydd, hälsoskydd med mera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-05-16

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp