Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Alla e-tjänster och blanketter A-Ö

Här kan du söka e-tjänster och blanketter i alfabetisk ordning.

Alla e-tjänster och blanketter i bokstavsordning
Ärendee-tjänstBlankett

Anmälan till grundskolan 2017/2018


BlankettPDF

Anmälan till kommunal förskoleklass 2017/2018


Inskrivningsblankett PDF

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (servisanmälan)

                              

Blankettlänk till annan webbplats

Autogiro (Läs om e-faktura)


Blankett PDF

Avläsning av vattenmätare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BlankettPDF

Avsteg från barnomsorgsregler


AnsökningsblankettPDF

Barnomsorg kommunal i Nynäshamns kommun


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnomsorg kommunal/enskild i annan kommun


AnsökningsblankettPDF

Begäran registerutdrag


BlankettPDF

Bidrag till pensionärs. Sjuk- och funktionshinderföreningar


AnsökningsblankettPDF

Boka lokal och idrottsanläggningar

Till e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om


AnsökningsblankettPDF

Bostadsanpassningsbidrag, fullmakt


FullmaktPDF

Bygglov


Blankettlänk till annan webbplats

Catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck med mera

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Dexter

Till e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Diarium

Till diariet


Dispens för tung transport


Blankettlänk till annan webbplats

Egenkontroll folköl och tobak. Till anmälan om tobaksförsäljning ska du bifoga ett program för egenkontroll.


BlankettPDF

Ej bygglovpliktig åtgärd


Blankettlänk till annan webbplats

Felanmälan

Till e-tjänst


Fotobilaga parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Blankettlänk till annan webbplats

Fritidshem

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Fullgöra skolgång i annat rektorsområde


AnsökningsblankettWord

Förskola och pedagogisk omsorg

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förhandsbesked


Blankettlänk till annan webbplats

Försäljning av tobaksvaror


Blankettlänk till annan webbplats

Försäljning och servering av folköl


Anmälningsblankettlänk till annan webbplats

Försörjningsstöd varje månad (om du redan har försörjningsstöd)


AnsökningsblankettPDF

Gemensam sopbehållare


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Inackorderingsbidrag för gymnasieskola


AnsökningsblankettPDF

Inkomstförfrågan


BlankettPDF

Intresseanmälan vigsel

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Klagomål på skolverksamheten


BlankettPDF

Kontrollansvarig


Blankettlänk till annan webbplats

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansökan om


AnsökningsblankettPDF

Ledighet för elev, ansökan


AnsökningsblankettPDF

Lokalbidrag, pensionärs-, sjuk- och handikappföreningar


AnsökningsblankettPDF

Lotteriredovisning


RedovisningsblankettWord

Lotteriregistrering


RegistreringsblankettPDF

Lotteristart, anmälan


AnmälningsblankettWord

Lotteritillstånd


AnsökningsblankettPDF

Lägeskontroll


Beställningsblankettlänk till annan webbplats

Lämna din synpunkt

Till e-tjänst


Marklov


Blankettlänk till annan webbplats

Medborgarförslag


FörslagsblankettPDF

Mina uppgifter, vattenmätare

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Modersmålsundervisning


AnsökningsblankettPDF

Nybyggnadskarta


Blankettlänk till annan webbplats

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBlankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planbesked


Blankettlänk till annan webbplats

Rivningsanmälan


Blankettlänk till annan webbplats

Samarbetssamtal


AnmälningsblankettPDF

Servera alkoholdrycker


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ tidsperiod, provsmakning till allmänheten


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Serveringsansvarig personal


Anmälningsblankettlänk till annan webbplats

Skolgång, fritids och förskoleklass


AnsökningsblankettPDF

Skolskjuts


AnsökningsblankettPDF

Skolskjuts vid växelvis boende


AnsökningsblankettPDF

Skylt/ljusanordning


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutbevis/Slutbesked


Blankettlänk till annan webbplats

Socialtjänstlagen, ansökan om


AnsökningsblankettPDF

Strandskyddsdispens


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppehåll i avfallshämtning


BlankettPDF

Utdrag ur baskarta


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utstakning


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver försörjningsstödet (till exempel saker till hemmet eller tandvård)


Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valblankett, hemtjänstutförare


ValblankettPDF

Webbkartor

Till webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Villkorsbesked


Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklagande, bygg- och miljöärenden samt parkeringstillstånd


BlankettPDF

Södertörns miljö och hälsoförbund även kallat SMOHF, har blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som rör livsmedel, vatten, enskilt avlopp, luftvård, avfall, buller, radon, djurskydd, hälsoskydd med mera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-10-07

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp