Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vigselceremonierna

Det finns fyra olika ceremonier att välja på när det gäller borgerlig vigsel, två på svenska och två på engelska. Det som skiljer är längden på texterna som du kan läsa här.

1. Lång svensk vigseltext 

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek
och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: 

Vill Du NN ta denne/denna NN till din man/hustru att älska honom/henne i nöd och lust? (Svar: Ja) 

Vill Du NN ta denne/denna NN till din man/hustru att älska honom/henne i nöd och lust? (Svar: Ja)   

Ge varandra handen till bekräftelse på detta. 

Jag förklarar er nu för äkta makar. 

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.   

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.   

2. Kort svensk vigseltext

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.   

Vill du NN ta denne/denna NN till din man/hustru? (Svar: Ja) 

Vill du NN ta denne/denna NN till din man/hustru? (Svar: Ja)   

Jag förklarar er nu för äkta makar. 

3. Engelsk lång version - Ceremony

You wish to enter into marriage with each other. Marriage is based on love and trust. By entering into marriage, you promise to respect and support each other.  As spouses, you are two independent individuals who can gain strength from your union.

Since you have declared that you wish to enter into marriage with each other, I ask you:

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do) 

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife, to love and to cherish for better, for worse? (Respons: I do) 

Join hands in token of your promises. 

I now declare you lawfully married.

Now, when you embark on your journey through everyday life, always remember your present feeling of togetherness, love and respect, the true feelings which have brought you here.   

I wish you all happiness and prosperity in your marriage.   

4. Engelsk kort version - Abbreviated version

You have declared that you wish to enter into marriage with each other. Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do) 

Do you, NN, take this man/woman, NN, to be your lawful wedded husband/wife? (Respons: I do)   

I now declare you lawfully married.

Sidan granskad 2020-04-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp