Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas för orosanmälan.

Allmänhetens anmälningsplikt

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta. En orosanmälan kan du göra på tre olika sätt och du har rätt att vara anonym:

1. Skicka din orosanmälan per brev till:
Nynäshamns kommun
Socialförvaltningen
Barn och ungdomsenheten
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

2. Ringa till Kontaktcenter och be att bli kopplad till mottagningen för barn och unga, 08-520 680 00.

3. Faxa din orosanmälan till 08-520 162 43.

Tjänstemäns anmälningsskyldighet

Du som jobbar med barn eller kommer i kontakt med barn är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Det spelar ingen roll om verksamheten är i offentlig eller privat regi.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa utan det räcker att du misstänker det. Socialtjänsten ansvarar för att utreda.

Du som yrkesperson har inte rätt att vara anonym. Du kan ringa till barn- och ungdomsenheten för att få råd och stöd i hur du ska göra.

Vad händer efter min anmälan?

Socialtjänstens barn- och ungdomsenheten tar kontakt med familjen som du har anmält. Barn- och ungdomsenheten gör därefter en förhandsbedömning och tar ställning till om det ska utredas vidare eller inte.

När den eventuella utredningen är genomförd, erbjuds barnet eller familjen hjälp om det behövs.

Barnahus - barn som utsatts för våld

Barnahus i Haningelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns till för barn och unga upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp. Barnahus är även till för medborgare i Nynäshamns kommun.

Här finns olika kompetenser tillgängliga i en anpassad lokal som ligger centralt i Handen. Här finns också möjlighet till krisstöd för barnet och den övriga familjen.

Sidan granskad 2020-01-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp