Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Samarbetssamtal och avtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar, som inte bor tillsammans och som inte kan komma överens om frågor som berör barnen.

Samtalen är frivilliga och kan genomföras om båda parter vill gå på samarbetssamtal. Även barnen kan vara delaktiga i samtalen. Samtalen är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Det är familjerättens handläggare som håller i samarbetssamtalen som förordnas av tingsrätten. De frivilliga samarbetssamtalen är det personal på barn- och ungdomsenhetens öppenvård som håller i.

Syftet med samarbetssamtal

Syftet är att barnet/barnen, i en positiv anda får tillgång till båda sina föräldrar. Att föräldrarna kan samarbeta och finna gemensamma lösningar utifrån barnets/barnens bästa, att barnet/barnen vid föräldrarnas separation får behålla kontakten med alla sina anhöriga och vänner.

Samarbetssamtal kan leda till att ni som föräldrar kommer överens och att avtal kan skrivas och godkännas av socialnämnden.

Anmälan

Anmälan görs på blankett som skickas in till familjerätten. Vid frivilliga samarbetssamtal registreras inte insatsen, om tingsrätten har förordnat samtalen registreras de och familjerättssekreterarna återför till tingsrätten hur samtalen har utfallit.

För föräldrar som är skilda eller separerade kan tingsrätten förordna om samarbetssamtal då någon av föräldrarna har ansökt om vårdnad eller umgänge.

Avtal mellan föräldrar

Om ni som föräldrar är överens när det gäller frågor om vårdnad, boende eller umgänge och gärna vill ha en skriftlig överenskommelse, finns möjligheten att upprätta avtal genom familjerätten. Avtalen skrivs av handläggare på familjerätten.

Avtalet har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut och ska godkännas av socialnämnden. Kontakta familjerätten för mer information.Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp