Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Faderskaps/föräldraskapsbekräftelse

Alla nyfödda barn anmäls till Skatteverket för att bli folkbokförda. Sjukhuspersonalen fyller i och skickar anmälan. Föds barnet i hemmet anmäler barnets vårdnadshavare födelsen inom en månad till Skatteverket.

Om du får barn utan att vara gift ska socialnämnden fastställa faderskapet. Vi får automatiskt meddelande från Skatteverket om de barn som föds utan att föräldrarna är gifta. Så snart vi får detta meddelande skickar vi ett brev till barnets mor som ombeds ta kontakt med oss för en tid för besök hos oss, ensam eller tillsammans med barnets far.

Om det inte finns några tveksamheter kring vem som är far till barnet fastställs faderskapet genom att föräldrarna undertecknar en så kallad faderskapsbekräftelse. Detta utförs av personal på kontaktcenter, 08-520 680 00. Kontaktcenter kontaktar mamman när underrättelse från Skatteverket inkommit för att boka tid för faderskapsbekräftelse. De frågar efter vilket sjukhus barnet är fött på, barnets födelsevikt och namn och personnummer på pappan samt om ni önskar gemensam vårdnad. När ni som föräldrar kommer på besök ska båda föräldrarna ha giltig legitimation med sig. Vid besöket finns möjlighet att anmäla om gemensam vårdnad.

Är ni inte sammanboende görs en mer omfattande utredning än om ni bor tillsammans.

Är det oklart om vem som är far till barnet, eller om barnets mamma är gift med en man som inte är far till barnet, brukar ytterligare utredning medföra att rätt person kan registreras som pappa till barnet.

Innan faderskapet är klart får barnet automatiskt moderns efternamn. Modern har automatiskt ensam vårdnad om barnet. Är ni som föräldrar överens om att ni ska ha gemensam vårdnad kan ni anmäla det i samband med faderskapsbekräftelsen.

Sidan granskad 2017-03-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp