Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bli utförare av hemtjänst

Lagen om valfrihet (LOV) innebär att personer med hemtjänst i Nynäshamns kommun kan välja bland de utförare som kommunen godkänt. Nynäshamns kommun bjuder in företag att ansöka om att bli utförare av hemtjänst och här kan du läsa mer om hur det går till.

Geografiska områden

Som leverantör kan du ansöka om att utföra service- och omvårdnadstjänster inom tätorten, utanför tätorten eller i båda.

Omsorg och service

Valfrihetssystemet ska täcka både omsorg- och serviceinsatser, som utförs klockan 7-22 årets alla dagar.

Tilläggstjänster

De ärt fritt att ha ett utbud av tilläggstjänster (hushållsnära tjänster). Du som utförare är skyldig att informera brukarna om skatteregler och priser för tilläggstjänsterna och du fakturerar direkt till brukaren. 

Fyll i en utförarpresentation

De tjänster som du som utförare erbjuder ska beskrivas i en utförarpresentation, se under Dokument. Du fyller själv i din utförarpresentation, glöm inte att profilera dig med ditt företags logotyp eller bild. I presentationen ska det tydligt framgå om du som utförare har någon särskild inriktning som till exempel demensteam. Den ifyllda utförarpresentationen skickar du till socialförvaltningen på kommunen.

Ni får ersättning för utförd tid

Ni får ersättning för utförd tid hos brukaren i enlighet med beställning och fastställt timpris från den dag insatserna påbörjas. Till utförd tid räknas även tid för upprättande av genomförandeplan och för kontaktmannens specifika uppdrag.

Kommunen följer upp

Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar er verksamhet. Till exempel kollar kommunen att utförarna följer lagar och förordningar och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt. Uppföljningen sker bland annat genom tillsynsbesök, intervjuer och enkäter. Kommunen följer även regelbundet upp vad brukarna tycker om hemtjänsten genom brukarenkäter.

Ansökan

Fyll i en ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om ditt företag vill utföra hemtjänst. Din ansökan tas emot och kontrolleras av kommunen. När detta är gjort meddelas ditt företag beslutet.

Kontakta kommunen om du har frågor

Om du som utförare har frågor om förfrågningsunderlaget eller annat, kan du kontakta kommunens LOV-samordnare Johanna Briving. Du hittar hennes uppgifter under Kontakt.

Sidan granskad 2019-04-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp