Lyssna på sidan Lyssna

Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård är till för dig som bor på vård- och omsorgsboende, gruppboende, har dagverksamhet eller daglig verksamhet.

Socialförvaltningen har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som utför och ansvarar för den kommunala primärvården.

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Kommunen har inga egna läkare, det är landstinget som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården. Landstinget ansvarar också för all sjukvård för dig som bor hemma i ordinärt boende.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att kunna garantera den medicinska säkerheten och den medicinska kvaliteten inom kommunens Hälso- och sjukvårdsverksamhet har Nynäshamns kommun en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS har utifrån sitt kompetensområde i uppgift att ge stöd och råd i frågor som rör patientsäkerheten och ska säkerställa att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde enligt hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. MAS har också ett övergripande ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring, informationsöverföring och vårdplanering samt för läkemedelshantering och avvikelserapportering.

Sidan granskad 2020-08-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp