Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du har svårigheter att åka kollektivt på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst

För att beviljas färdtjänst krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Din funktionsnedsättning ska vara bestående, i minst tre månader. För att ansöka om färdtjänst får du en ansökningsblankett som du ska fylla i och skicka tillbaka till kontaktcenter. Det är landstinget som beslutar om färdtjänst, men det är kommunen som utreder behovet. Beslutet kan överklagas. Rätten till färdtjänst regleras i lagen om Färdtjänst. 

Om du behöver någon med dig på resan

Om du behöver någon med dig för att kunna resa kan du ansöka om att få en ledsagare. Kontaktcenter ger dig information om hur du ska göra för att ansöka. Tänk på att ditt behov av en ledsagare ska vara knutet till resan och inte till resmålet.

Avgifter för färdtjänst

Avgift för färdtjänst betalas med det belopp som har beslutats av landstingsfullmäktige. Avgiften betalas för varje påbörjad 30 kilometersträcka. För färdtjänst gäller högkostnadsskydd. Det innebär att den högsta avgiften som du får betala är den motsvarande månadskostnaden för ett 30-dagarskort i den allmänna kollektivtrafiken.

Om du vill överklaga beslutet

Om du inte får färdtjänst kan du överklaga beslutet. Din handläggare ger dig information om hur du ska överklaga.

Riksfärdtjänst

Personer med funktionshinder som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan för fritidsresor till exempel för resor till släkt och vänner ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan sker i den kommun du är skriven. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift och kommunen betalar den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer.

Du som är beviljad färdtjänst kan också få resa i kommuner utanför Stockholms län med så kallade utomlänsbiljetter. Kontakta Färdtjänsts kundservicelänk till annan webbplats för att beställa biljetter som gäller för lokala resor i den kommun du besöker.

Så ansöker du

Om du vill resa utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst hos Nynäshamns kommun. Handläggaren på kommunen utreder ditt behov av riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning. Kommunen fattar sedan beslut.

Ansökningsblanketten hittar du till höger på den här sidan, under rubriken "dokument".

Avgift för riksfärdtjänst

Egenavgiften beräknas efter antal kilometer, Den kan variera från 73 kronor upp till 755 kronor. En person över 26 år som åker 25 mil betalar till exempel 275 kronor i egenavgift per färdväg. På riksfärdtjänstens hemsida hittar du samtliga egenavgifter, se länk i högerspalten.

Sidan granskad 2017-12-19
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp