Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner som till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar anpassas efter dig.

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos socialförvaltningen på kommunen. Kontakta handläggaren eller skriv ut en ansökningsblankett.
Bostadsanpassningshandläggaren gör en utredning och beslutar sedan om du ska få bostadsanpassningsbidrag eller inte. 

Du behöver inte fastighetsägarens medgivande för beslut om bostadsanpassningsbidrag. När de beviljade  anpassningsåtgärderna ska göras, då behöver du kommunicera med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen styrelse.

Du kan inte få bidrag för underhåll av bostaden, möbler eller andra tillbehör till bostaden.

Du måste ha ett intyg

Till din ansökan ska ett intyg bifogas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Om du är förälder till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar med gemensam vårdnad kan söka bostadsanpassning och man kan vara berättigad till bidrag ifall barnet bor periodvis hos olika föräldrar.

Om du inte får bostadsanpassning

Om du inte får bostadsanpassning kan du få hjälp med att överklaga beslutet. Kontakta i så fall bostadsanpassningshandläggaren.

Sidan granskad 2018-05-29
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp