Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner som till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar anpassas efter dig.

Fyll i en ansökningsblankett

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos socialförvaltningen på Nynäshamns kommun. Du kan kontakta handläggaren eller själv skriva ut en ansökningsblankett. När vi får in din ansökan gör bostadsanpassningshandläggaren en utredning och utifrån den fattas ett beslut om du ska få bostadsanpassningsbidrag eller inte. Du behöver inte fastighetsägarens medgivande för beslutet om bostadsanpassningsbidrag. När de beviljade anpassningsåtgärderna ska göras behöver du kommunicera med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Du kan inte få bidrag för underhåll av bostaden, möbler eller andra tillbehör till bostaden.

Du måste ha ett intyg

Till din ansökan ska ett intyg bifogas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Förälder till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar med gemensam vårdnad kan söka bostadsanpassning och man kan vara berättigad till bidrag även om barnet periodvis bor hos olika föräldrar.

Om du inte får bostadsanpassning

Om du inte får bostadsanpassning kan du få hjälp med att överklaga beslutet. Kontakta i så fall bostadsanpassningshandläggaren.

Sidan granskad 2020-02-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp