Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avgifter för hjälp i hemmet

Nynäshamns kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser.

Trygghetslarm är en fast kostnad. Övriga avgifter är inkomstprövade och nedan anges den högsta avgift du kan behöva betala.

Timtaxa för hemtjänst

Timtaxa innebär att du betalar per timme för din hemtjänst. Du betalar utifrån din beviljade tid. I timtaxan ingår också restid till och från din bostad. Likaså ingår tid för upprättande av genomförandeplan samt visst stöd från din kontaktman.

Timtaxan

En timme hemtjänst

295 kronor/månaden

Två timmar hemtjänst

590 kronor/månaden

Tre timmar hemtjänst

885 kronor/månaden

Fyra timmar hemtjänst

1180 kronor/månaden

Fem timmar hemtjänst

1475 kronor/månaden

Mer än sex timmar hemtjänst

1772 kronor/månaden (maxtaxa)

Trygghetslarm

245 kronor/månaden

 

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm innebär att någon från hemtjänsten kontaktar dig om du behöver hjälp, till exempel om du har ramlat. Larmknappen kan fästas som armband runt handleden. Kostnaden för ett trygghetslarm är 245 kronor per månad. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Dagverksamhet

Avgiften för dagverksamhet är 86 kronor per dygn.

Korttidsboende

Avgiften för korttidsboende är 173 kronor per dygn.

Matportioner

Avgifter för matportioner är 50 kronor.

Samma avgifter för dig som har privat utförare inom hemtjänsten

Även om du väljer en privat utförare inom hemtjänsten betalar du enligt Nynäshamns kommuns hemtjänsttaxa. De olika utförarna konkurrerar inte med pris, utan med kvalitet. Privata utförare kan välja att erbjuda extra tjänster som är helt frivilliga för dig som brukare, till exempel fönsterputsning eller snöskottning. Du betalar direkt till utföraren om du väljer att köpa tilläggstjänster.

Sidan granskad 2017-06-30
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp