Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter inom äldreomsorgen

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende eller har beviljats hemtjänst, korttidsvård eller dagverksamhet betalar en omvårdnadsavgift.

Din omvårdnadsavgift beror på hur mycket inkomst du har kvar varje månad efter att du har betalat hyra, räkningar och levnadskostnader. Levnadskostnader är till exempel utgifter för livsmedel, hygien, hemförsäkring, telefon, fritidsaktiviteter, läkemedel och kläder. Som inkomst räknas till exempel pension, bostadstillägg och ränteinkomster.

För att vi ska kunna räkna ut din avgift måste du lämna in tre dokument:

  • En ifylld blankett med dina inkomstuppgifter.PDF Lämnar du inte in dina inkomstuppgifter får du betala den högsta avgiften.
  • Kopia på ditt senaste pensionsbesked (inklusive privata pensioner).
  • Kopia på din senaste utbetalning från Pensionsmyndigheten.

När du lämnat in alla dokument tar vi beslut om vilken avgift du ska betala. Beslutet skickas hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. På beslutet finns information om hur du gör.

Avgifter för hjälp i hemmet

Nynäshamns kommun har timtaxa för både omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Timtaxa för hemtjänst innebär att du betalar per timme för din hemtjänst. Du betalar utifrån din beviljade tid och där ingår också restid till och från din bostad. Likaså ingår tid för upprättande av genomförandeplan samt visst stöd från din kontaktperson.

Avgifter för hjälp i hemmet

Typ av tjänst

Kostnad

En timme hemtjänst

295 kronor per månad

Två timmar hemtjänst

590 kronor per månad

Tre timmar hemtjänst

885 kronor per månad

Fyra timmar hemtjänst

1180 kronor per månad

Fem timmar hemtjänst

1475 kronor per månad

Mer än sex timmar hemtjänst

1772 kronor per månad

Trygghetslarm

245 kronor per månad

Dagverksamhet

86 kronor per dygn

Korttidsboende

173 kronor per dygn

Matportioner

52 kronor

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende innebär att du får stöd och omsorg dygnet runt. När du bor på vård- och omsorgsboende betalar du avgift för mat, möbler, husgeråd, förbrukningsvaror, omvårdnad och hyra. 

Hur stor din hyra är beror på storlek på lägenhet är och vilka gemensamma utrymmen som finns. Förutom hyran betalar du varje månad:

  • 3421 kronor för mat.
  • 286 kronor för möbler, husgeråd och förbrukningsvaror.
  • Som mest 1772 kronor i omsorgsavgift. Omsorgsavgiften beror på din inkomst och kan därför vara lägre.

Du kan göra avdrag om du reser bort

Om du är bortrest kan du göra avdrag för de dagar du är borta. Villkoret är att du är borta i minst ett dygn och att du meddelar oss minst tre dagar innan du ska åka. Om du är på sjukhus gör vi avdrag för maten när du är borta.

Sidan granskad 2020-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp