Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Äldre

Inom äldreomsorgen finns det flera olika former av stöd för dig som är äldre. Ditt behov av hjälp utreds av en biståndshandläggare i samråd med dig. Ditt behov avgör vilka insatser som blir aktuella.

Så här ansöker du, steg för steg:

1. Ansök om äldreomsorg

Du har rätt att ansöka om vad du vill. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende. En biståndshandläggare fattar sedan beslutet. Det finns två olika sätt att ansöka:

2. Träffa en biståndshandläggare

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

3. Beslut om äldreomsorg

Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet betyder beslut om det stöd och hjälp du kan få. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få. Om din ansökan inte beviljats får du också ett skriftligt beslut med en förklaring. 

Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

4. Din rätt att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till socialförvaltningen på Nynäshamns kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet.

5. Vi garanterar att

  • Du kontaktas av en handläggare inom två helgfria vardagar.
  • Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar.
  • Vi svarar på brev inom fem arbetsdagar.
  • Du får hjälp med att överklaga beslutet ifall du inte är nöjd.
  • Du bemöts med förståelse och respekt.
Sidan granskad 2019-08-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp