Lyssna på sidan Lyssna

Äldre

Det finns olika former av stöd för dig som är äldre. Det är ditt behov som avgör vilka insatser som du kan beviljas.

Så här ansöker du, steg för steg:

1. Ansök om äldreomsorg

Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende eller något annat. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du blir beviljad. Det är en biståndshandläggare som fattar beslutet.

Det finns två olika sätt att ansöka:

2. Träffa en biståndshandläggare

Du och biståndshandläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

3. Du får ett beslut

 • Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för beslutet, det vill säga det stöd och hjälp du kan få.
 • Handläggningstiden är cirka tre veckor.
 • Utifrån vad som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.
 • Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.
 • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få. Om din ansökan inte beviljats får du också ett skriftligt beslut med en förklaring. 
 • Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

4. Din rätt att överklaga

 • Om du har fått avslag på din ansökan har du rätt att överklaga.
 • Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Socialförvaltningen på Nynäshamns kommun.
 • Skicka in överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet.
 • Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan omgående till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.
 • Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet.

5. Vi garanterar att

 • Du kontaktas av en handläggare inom två helgfria vardagar.
 • Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar.
 • Vi svarar på brev inom fem arbetsdagar.
 • Du får hjälp med att överklaga beslutet ifall du inte är nöjd.
 • Du bemöts med förståelse och respekt.

Äldrepolitiskt program

Det äldrepolitiska programmet för Nynäshamns kommunPDF beskriver den politiska ambitionsnivån för äldreomsorgen och vilka behov som finns inom äldreomsorgen i framtiden.

Sidan granskad 2020-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp