Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-08-15

Så jobbar kommunen med valen

Den 9 september i år är det val till kommun, riksdag och
landsting. I en kommun ansvarar Valnämnden för genomförandet av valen. Vad det innebär beskriver vi här, liksom länsstyrelsens och Valmyndighetens ansvar.

Illustration över ett val

Alla Sveriges kommuner har en skyldighet att på lokal nivå ansvara för genomförandet av de allmänna valen – det vill säga valen till riksdag, kommun och landsting – samt valen till Europaparlamentet.

Lokala valmyndigheter

Ansvaret för valen ligger på de lokala valmyndigheterna, de så kallade
Valnämnderna, som består av förtroendevalda politiker – i Nynäshamn är de fem ledamöter och fem ersättare. Valnämndens uppgift är bland annat att utse och utbilda röstmottagare samt att besluta om vallokaler. De ansvarar även för
förtidsröstningen, den preliminära rösträkningen på valnatten och den så
kallade onsdagsräkningen onsdagen efter valet.

Tjänstemän utför det praktiska arbetet

Som vanligt i en kommun så sköts det praktiska arbetet av tjänstemän. I
Nynäshamn är det i första hand kansliavdelningen och kommunikationsavdelningen som står för det arbetet. På kansliavdelningen arbetar två personer som projektledare samt ett antal extraanställda medarbetare. Kommunikationsavdelningen ger kommunikationsstöd i valarbetet.

Regionala och centrala valmyndigheter

Valnämnderna ansvarar alltså för valen på lokal nivå. Den regionala
valmyndigheten är länsstyrelsen och på central nivå heter den kort och gott Valmyndigheten.

Länsstyrelsens ansvar
Länsstyrelsen sköter bland annat den slutliga röstsammanräkningen samt beslutar om indelningen av valdistrikt och valkretsar efter kommunernas förslag. De ansvarar för att utfärda nya röstkort, leverera namnvalsedlar efter partiernas beställningar, valnattsrapporteringen, med mera.

Valmyndighetens ansvar
Valmyndighetens ansvar är att fastställa valresultat, utse ledamöter och
ersättare i riksdagen, informera väljarna om när och hur man röstar samt att ta
fram handledningar och utbildningar för länsstyrelser och valnämnder. De
ansvarar även för informationen om vilka som är röstberättigade – den så
kallade röstlängden -, blanketter och kuvert som används vid valen.

Samlad information om valen

På den här sidan finns information om höstens val. Där kan du läsa om vad valet handlar om, vilka du kan rösta på, vilka som får rösta och om hur valet går till.

Röstmottagare

På den här sidan finns information om arbetet som röstmottagare samt intervjuer med några som har varit röstmottagare. Nynäshamns kommun har nu det antal röstmottagare som behövs och utbildningar börjar veckan 33.

Text: Åsa Ericsson 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-08-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp