Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-05-23

Kommunens bedömning av vägarbeten vid Ören

Många har hört av sig till kommunen om vägarbetena vid Örens naturreservat. Nynäshamns kommun har varit på platsen och konstaterar att vägarbetena inte är otillåtna.

Vägen ut mot Örens naturreservat.

Vägen mot Torö Stenstrand som ligger i Örens naturreservat har nyligen dikats och smalnats av. Det har lett till att många missnöjda har hört av sig till kommunen. Vägen är en enskild väg som sköts av Örns vägsamfällighet som är väghållare. Vägarbetet är beställt av vägsamfälligheten utifrån Trafikverkets bedömning vid en syn på platsen. Nu har kommunen gjort en bedömning av vägarbetet.

- Jag har varit ute och tittat längs vägen och pratat med representanter för vägsamfälligheten. Jag har påpekat att arbetet inte är färdigt och en representant från vägsamfälligheten har bekräftat att de ska ta bort massor och snygga till. Men så länge samfälligheten håller sig inom vägområdet får de underhålla vägen så som de anser lämpligt och kommunen bedömer att arbetet i detta fall skett inom vägområdet, säger Peter Svedberg, markförvaltare på Nynäshamns kommun.

Reservatsföreskrifter och parkeringsmöjligheter ses över

Under året kommer kommunen att arbeta med att se över föreskrifterna i naturreservatet. Syftet är att säkerställa allmänhetens tillgång till området, vilket bland annat innebär en översyn av parkeringsmöjligheterna.

- I samband med det arbetet kan det också finnas anledning att begära omprövning av den förrättning som styr vägsamfällighetens verksamhet för att bland annat förtydliga vägområdets omfattning, fortsätter Peter Svedberg.


Fakta

Örns vägsamfällighet är väghållare för vägar runt Ören. Vilka rättigheter och skyldigheter vägsamfälligheten har regleras i en förrättning som beslutas av Lantmäteriet. Den befintliga förrättningen är från 1949.

Vägområdet är den mark som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-06-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp