Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2019-02-03

Snöröjning av gator och vägar

Det kraftiga snöfallet har lett till stora störningar i busstrafiken i länet och orsakat vissa förseningar i tågtrafiken. När det gäller snöröjning av gator och vägar i Nynäshamns kommun prioriterar kommunen de mest trafikerade gatorna som bussgator, centrum och tågstationer samt framkomligheten till skolor, förskolor och äldreboenden.

Trafikverket arbetar för att skapa framkomlighet i länet. Större vägar och högtrafikerade gator prioriteras i första hand. När det gäller snöröjningen i Nynäshamns kommun ansvarar kommunen för snöröjningen i Nynäshamns tätort och Ösmo tätort. Övriga gator och gång- och cykelvägar i kommunen snöröjs av andra väghållare som till exempel Trafikverket.

Prioriteringsordning vid snöröjning

Nynäshamns kommun prioriterar gång- och cykelvägar och de mest trafikerade gatorna som bussgator, gator i centrum och vid tågstationer först. Därefter plogar vi från centrum ut mot ytterområdena. Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik och utryckningsfordon. På den här webbsidan finns Frågor och svar om snöröjningen i kommunen.

Rapportera farliga istappar och taksnö

Farliga istappar och taknsö rapporteras till fastighetsägaren eftersom det är fastighetsägarens ansvar att ta bort istappar och taksnö. Om det är kommunen som är fastighetsägare så kontaktar du felanmälan.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort snö från igenplogade privata infarter efter snöröjning. Snön ska läggas på den egna fastigheten och det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan eller trottoaren utanför. Om du gör det försvårar du framkomligheten för de gående. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla bort snö som hamnar på gatan vid takskottning.

Situationen just nu

Här finns information om hur det är:

Tänk på att:

  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning, exempelvis vinterdäck.
  • Din resa kan ta längre tid än normalt, ta god tid på dig i trafiken och planera din resa.
  • Om du har behov av vård uppmanas du att kontakta 1177 för rådgivning.

Text: Lisa Olén och Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2019-02-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp