Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-12-18

Snöröjning av gator och vägar

Nu snöar det i Nynäshamns kommun. Vid snöröjning av gator och vägar prioriterar vi de mest trafikerade gatorna som bussgator, centrum och tågstationer samt framkomligheten till skolor, förskolor och äldreboenden.

Nynäshamns kommun ansvarar för snöröjningen i Nynäshamns tätort och Ösmo tätort. Övriga gator och gång- och cykelvägar i kommunen snöröjs av andra väghållare som till exempel Trafikverket. 

Prioriteringsordning vid snöröjning

Vi prioriterar gång- och cykelvägar och de mest trafikerade gatorna som bussgator, gator i centrum och vid tågstationer först. Därefter plogar vi från centrum ut mot ytterområdena. Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik och utryckningsfordon.

Rapportera farliga istappar och taksnö

Farliga istappar och taknsö rapporteras till fastighetsägaren eftersom det är fastighetsägarens ansvar att ta bort istappar och taksnö. Om det är kommunen som är fastighetsägare så kontaktar du felanmälan.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort snö från igenplogade privata infarter efter snöröjning. Snön ska läggas på den egna fastigheten och det är inte tillåtet att skotta ut snö på gatan eller trottoaren utanför. Om du gör det försvårar du framkomligheten för de gående. Fastighetsägaren ansvarar även för att forsla bort snö som hamnar på gatan vid takskottning.

Situationen just nu

Här finns information om hur det är på vägarna och i tågtrafiken: trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Lisa Olén och Åsa Ericsson  

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-12-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp