Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-12-14

Resultatet från cykelenkäten är klart

Nu är resultatet från enkäten om hur det är att cykla i kommunen klart. Drygt 100 personer svarade på enkätfrågorna som handlade om allt från hur det är att kombinera cykel med kollektivtrafik till hur hög prioritet cykeln har i kommunens infrastrukturplanering.

Kvinna cyklar längs med hamn och intill sommarblommor.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Enkäten gjordes under höstens Europeiska Trafikantvecka som Nynäshamns kommun uppmärksammade på flera sätt. Totalt svarade 165 nynäshamnare på enkäten men endast 109 svarade på alla frågor och det är deras resultat som finns med i sammanställningen.

Delar av resultatet

Enkäten innehöll totalt 30 frågor om hur cykelvänlig den svarande upplever att hemkommunen är. Resultaten visar bland annat att:

  • 50 procent av de svarande anser att främsta hindret för att cykla mer är att vägarna känns farliga där den svarande cyklar.
  • 40 procent av de svarande anser att det finns en bra möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik.
  • 39 procent instämmer i påståendet ”Jag skulle rekommendera andra att cykla i min kommun”.
  • 37 procent av de svarande anser att främsta motivet till att cykla är att det går smidigt och snabbt.
  • 36 procent instämmer i påståendet ”Cykelparkeringarna ger en bra möjlighet att låsa fast cykeln”.
  • 17 procent instämmer i påståendet ”Min kommun är generellt sett en bra cykelkommun”.
  • 6 procent av de svarande anser att cykel ges tillräckligt hög prioritet i kommunens infrastrukturplanering.

Kommunens miljö- och klimatmål

I juni antog kommunfullmäktige nya klimat- och miljömål som syftar till att utveckla Nynäshamn så kommunen blir mer hållbar. Enkätsvaren blir ett viktigt underlag i arbetet med att öka andelen resor med cykel i kommunen. Nynäshamns kommun kommer även att använda enkätsvaren som ett av underlagen till den trafik- och mobilitetsplan som ska tas fram under 2019.

– Ett av kommunens nya klimat- och miljömål anger att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i all planering och bebyggelse vilket förhoppningsvis kommer att stärka cykelns status i samhällsplaneringsprocessen, säger Isa Eriksson, samhällsplanerare på Nynäshamns kommun.

– Vi vill tacka alla som tog sig tiden att fylla i enkäten. Det är värdefullt att veta hur invånarna upplever att det är att cykla i kommunen, säger Nynäshamns kommuns miljö- och klimatstrateg Julia Nordström.

Den så kallade Cyklistvelometern är en nationell enkät. Här kan du läsa hela rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns hela rapporten för Nynäshamn.PDF

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-12-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp