Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-09-20

Korta bilresor vanliga i kommunen

Hälften av kommuninvånarnas bilresor är kortare än fem kilometer. Trafikantveckan vill inspirera till att gå, cykla eller åka kollektivt istället.

Den 16-22 september deltar Nynäshamns kommun i Europeiska Trafikantveckan. Syftet är att inspirera nynäshamnarna till att testa hållbara färdmedel.

Över hälften av kommuninvånarnas resor görs med bil. Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare än fem kilometer. I tätorterna är i allmänhet runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4 kilometer.

– Kommunens nya miljömål säger att andelen biltrafik ska minska med minst 10 procent till år 2021 och många av de här kortare resorna skulle kunna göras med andra färdmedel som till exempel cykel eller kollektivtrafik. Kanske använder vi bilen lite mer än nödvändigt bara för att vi alltid brukar göra så. Våga testa något nytt som samåkning, eller kombinera buss med cykel eller bil med pendeltåg, säger Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg på Nynäshamns kommun.

Diagram över färdmedelsfördelning. Bil 57 %, till fots 10 %, cykel 4 %, pendetåg, tåg, spårvagn 13 %, tunnelbana 4 %, buss 7 %.

Fördelning av färdmedel på vardagar för resor till/från och inom länet för invånare i Nynäshamns kommun. Siffrorna kommer från Landstingets resvaneundersökning 2015.

Nynäshamns kommuns miljömål

Nynäshamns kommun arbetar på olika sätt med hållbara transporter till exempel anger kommunens nya klimat- och miljömål att andelen biltrafik ska minska med minst 10% till år 2021.

Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16–22 september varje år.

Totalt deltar 2361 städer i 49 olika länder med olika aktiviteter. I Sverige deltar 47 kommuner.

Varje år har ett eget tema. I år är temat ”mobilitet på många sätt” och årets slogan är ”mix and match”. Det handlar om att ifrågasätta och börja variera sitt resande.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-09-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp